Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Východoslovenský kotrmeliak

Výsledky výstav

 

Zhodnotenie výstavnej činnosti za rok 2016 v KCHVK

 

 

Aj výkonné kotrmeliaky akými sú východoslovenský a birminghamský, je potrebné vystaviť a porovnať kvalitu exteriéru. Aj na túto oblasť kladieme dôraz, aj keď menší ako na letový a akrobatický výkon. Z hľadiska výstav sme mali dva vrcholy a to špeciálnu výstavu pri oblastnej výstave v Demjate, okr. Prešov a NV v Nitre. Samozrejme, že sme so svojimi holubami oboslali aj ďalšie výstavy, ale tieto dve pre nás v tomto roku hrali „prim“.

Prvým vrcholom bola špeciálna výstava klubu, ktorá sa uskutočnila v termíne 15. – 16. 10. 2016 Všetky prihlásené holuby boli umiestnené samostatne v klietkach v samostatnej expozícii, umiestnenej vo výstavno spoločenskej hale. Prostredie bolo na výbornej kultúrno spoločenskej úrovni. Vystavené boli len Vk a Bk. Prihlásené boli Vk v mnohých farebných rázoch.

Biele boli zaradené ako prvé. Vystavené boli 4 ks. Pričom hneď prvá samica mala ihlu a bola vyradená. Druhý mladý samček mal rôzne oči a taktiež bol vyradený. Dosť zlý začiatok tak významnej výstavy. Ďalšia holubica z roku 2014 bola exteriérovo mimoriadne pekná a páčila sa aj posudzovateľovi Ing. Mariánovi Mackovi Ocenil ju 95 bodmi a kandidovala na ČC. Aj ďalší samček č. 288/15 bol pekný, aj keď vystavovateľ ho prihlásil nesprávne. Mal niekoľko čiernych pier a bol tak fŕkaným. Získal 94 bodov.

Čierne boli vystavené v počte 6 ks. Boli rozličného veku – mladé, ročné i dvojročné. Jedna holubička získala len 91 bodov, dve boli 92 bodové a ostatné tri kusy získali po 94 bodov. Všetko to boli holuby, ktoré pretekali ako mladé, a ročné. Posudzovateľ im vyčítal tmavší zobák, nižšie nesené chvosty a nedoperenosť.

Ďalšie tri mladé holuby boli čierne bielohroté. Hneď prvý holub č. 829 majiteľa MVDr. J. Tirpáka mimoriadne zdatný kotrmeliak získal len 90 bodov. Dokonca pri posudzovaní uletel a počas lietania po hale aj kotrmelcoval. Po zotmení bol chytený bez ujmy. I ďalšie dva boli slabšie ohodnotené len 92 a 93 bodov.

Najväčší počet vystavených VK bol vo farbe čiernej fŕkanej, spolu 10 ks. Všetky boli ocenené 93 a (6 ks) a 94 bodov (3 ks). Jednalo sa o výletky, len dva holuby boli minuloročné. Táto časť bola exteriérovo vyrovnaná, čo je zrejmé aj z posúdenia. Modrý fŕkaný samček Jožko Karabáša získal 93 bodov. Dva samce modré jarabé získali 93 a 95 bodov a čestnú cenu. Ďalšie dve klietky obsadili dva modré jarabé bielohroté dva samce nar. v roku 2015 a 2016. Jeden bol ocenený 93 bodmi a druhý vyradený pre prehodené letky. Modrá fŕkaná holubička J. Karabáša bolo nedoperená a získala len 92 bodov. Okrem kvality operenia zaostávala aj kvalita chvosta (širší). Štyri Vk viacfarebné MVDr. J. Tirpáka získali 94, 95, 95 bodov a jeden bol vyradený, pre tmavé oči. Z prihlásených dvoch červených bol dodaný len jeden samček ocenený 92 bodov. Druhú klietku obsadil majiteľ čierno fŕkanou holubicou ocenenou 93 bodmi. Dve holubička hnedé šimle získali 91 a 93 bodov. Prvá niesla chvost vyššie ako je žiaduce. Obe mali slabšie, užšie operenie. V kategórii AOC vystavil Stanislav Vavrek z Veľkého Šariša vystavil dva samce a dva samice. Jednalo sa o prevažne biele holuby s viacfarebnými pierkami po tele. Jeden samček bol svetlosivej farby s čiernym striekaním a bronzovou šijou. Získal za nich 3 x 94 bodov a 91 bodov. Ako kolekcia bolo pomerne vyrovnané. Matej Beňa vystavil 5 holubov s označením farby „rôzne“. Štyri boli čierno fŕkané a jeden zosvetlený modrý jarabí. Získal na nich ocenenie 2 x 92, 2 x 93 a 94 bodov. Celkový dojem bol s nižším držaním chvosta a nedopereným operením.

V expozícii KCHVK vystavil aj tri birminghamské kotrmeliaky MVDr. Jozef koreň. Červeno plavá šimľa bola ocenená 94 bodmi, holub tej istej farby získal 95 bodov a čestnú cenu. Čierna holubica získala tiež 94 bodov. Samozrejme, že všetky boli v typickej kresbe pre tohto chovateľa a to bielohroté, bielochvosté a bielohlavé. Štyri čierne vystavil tento chovateľ vo voliére v ostatnej časti výstavy, ktoré získali ocenenie 2 x 93 bodov, 95 bodov a jeden nebol ocenený pre vysoký vek (1994). Jednalo sa však o mladého holuby, ktorý bol zakrúžkovaný nedopatrením starým krúžkom.

Na špeciálke vystavovali len piati chovatelia. Viacerí z nich neprihlásili svoje holuby na výstavu, lebo im chovy zdecimovali pernaté dravce. Toto je často sa vyskytujúca realita v posledných rokoch. Straty na odchove sa v niektorých chovoch približuje až 50 %. Záverom je potrebné poďakovať výstavnému výboru ZO SZCH v Demjate, okr. Prešov, no najmä Jánovi Mačovi, že nám pripravili špeciálku.

  Druhým vrcholom bola národná výstava v názvom XIX. Celoštátna a 1. Vyšehradská výstava zvierat v Nitre v termíne 26. a 27. 11. 2016. Bola to výstava s medzinárodnou účasťou. Po dlhších rokoch absencie bola uskutočnená aj výstava INTERKANIN, medzinárodná súťaž králikov, na usporiadaní ktorej mal veľký podiel Ing. Miloš Supuka. V sekcii holuby sme aj my vystavili Vk. Na VČS sme schválili podporu vystavovateľom na tejto výstave, uhradením polovice výstavných poplatkov. Z tohto dôvodu sme zaznamenali nárast vystavených zvierat. VK vystavili MVDr. J. Tirpák, Jozef Karabáš a Ing. Michal Urban. Spolu vystavili 17 Vk. Za citlivé a korektné posúdenie treba poďakovať Ing. Petrovi Koleničovi, dlhoročnému a úspešnému chovateľovi anglických hrvoliakov. Iné plemená z nášho klubu neboli vystavené. VK vystavil aj pr. František Oláh z Palína. Jozef Karabáš vystavil 1,0 červeného Vk s ocenením 95 bodov. Jeho žltý Vk získa za 96 bodov aj cenu šampión SR. Jednalo sa o mimoriadne vyváženého exteriérovo veľmi pekného holuba. Viacfarebné Vk vystavil Ing. M. Urban so ziskom 93 a94 bodov. Dlhoročný vystavovateľ MVDr. J. Tirpák vystavil kolekciu 4 čiernych fŕkaných Vk s ocenením 92, 93, 94 a 95 bodov. Boli to prevažne samice s mierne kratším telom s pomerne pravidenou fŕkanosťou. Jedného holuba tejto farby vystavil aj J. Karabáš oceneného 95 bodmi. Kategóriu AOC obsadili všetci traja vystavovatelia. Z našich obaja mali holuby ohodnotené na 94 bodov. Čiernu samičku J. Karabáša posudzovateľ ocenil na 93 bodov. Aj červený samček Ing. Urbana získal ten istý počet bodov.  95 bodov získal Ing. Urban na žltého samca. Ten vystavil aj dvoch čiernych tigrov s ocenením 93 a 94 bodov. Jozef Karabáš vystavil aj modrého čiernopáseho samčeka s ocenením 95 bodov. František Oláh ako nečlen klubu vystavil spolu 8 Vk rozličných farieb s ocenením od 93 do 95 bodov. Jeho zvieratá vyzerali dobre a hneď sme ho oslovili s ponukou členstva do klubu. Uvidíme ako sa rozhodne zareagovať na pozvánku na VČS. Bude prínosom do nášho klubu. 

Prínos tejto výstavy bol v tom, že sme vhodne reprezentovali klub na NV. Súčasne MVDr. J, Tirpák vystavil v propagačnej voliére celý kŕdeľ Vk, ktorý vyhral preteky v roku 2016. Na voliére boli okrem aktuálneho letového protokolu, vypísané aj informácie o klube, jeho činnosti a plemene VK. Ďakujeme usporiadateľovi za pridelenie tejto voliéry, aj keď sa to rodilo pomerne ťažko.

Okrem týchto dvoch výstav, sme ako členovia KCHVK vystavili svoje holuby na veľkom počte výstav v rámci SR a vhodne sme reprezentovali náš klub. Chcem uviesť, že na výstave v Myjave Róbert Vitáloš z Jelky získal cenu na najlepšie oceneného holuba zúčastnených slovenský plemien. Tento bol úspešnejší ako holuby ostatných dlhoročných národných plemien. Na Krajskej výstave v Košiciach v termíne 15. – 16. 10. 2016 boli vystavené aj Vk. 

 

 

 

 

Zhodnotenie výstavnej činnosti za rok 2015 v KCHVK

    

      Aj keď je pre nás dôležitejší letový a akrobatický výkon ako exteriér, je potrebné vyhodnotiť aj túto oblasť. Plemeno Vk je už exteriérovo pomerne stabilizované a preto dosahuje na výstavách aj ocenenia na ČC, šampiónov a pod. V uplynulom roku sme mali tri vrcholy čo sa týka výstav. Prvou bola špeciálna výstava klubu, ktorá sa uskutočnila v termíne 18. – 19. 10. 2015 pri V. Výstave zvierat východoslovenského regiónu s medzinárodnou účasťou v Košiciach. Druhým vrcholom bola XVII. Celoštátna výstava zvierat v Nitre v termíne 12. – 13. 12. 2015. Tretím vrcholom bola 28. Európska výstava v Metz v termíne 13. – 15. 11. 2015. Tieto výstavy sme oboslali podľa našich možností.  

      Na špeciálnej výstave v Košiciach vystavili 3 chovatelia ( Matej Beňa, Jozef Karabáš a MVDr. Jozef Tirpák) spolu 31 východoslovenských kotrmeliakov. Ostatné plemená naši chovatelia nevystavili. Z vystavených holubov bolo 6 ks neocenených pre rôzne chyby (nízky počet pier v chvoste, lomené oko a podobne).  

Červené vystavil len J. Karabáš a získal 2 x 94 bodov. Obidva boli veľmi dobré, s dobrou hlavou, kvalitou peria a postavením chvosta.  

Čiernych bolo vystavených 7 ks od troch vystavovateľov. Jeden bol vyradený. Za 95 bodového samca získal MVDr. J. Tirpák šampióna. Druhého 95 bodového vystavil Jozef Karabáš. Jeden bol ocenený 94 bodmi a ostatné 93 bodmi. Celá kolekcia mala nižšie nesený chvost, inak veľmi pekná kolekcia.   

Čierne fŕkané Vk vystavili tiež všetci traja chovatelia v počte 12 ks.  Dva boli vyradené. Matej Beňa získal pohár OV Košice na 94 bodového holuba. Druhý holub získal 92 bodov. Kotrmeliak Jožka Karabáša získal 93 bodov. Ostatné kotrmeliaky vystavil MVDr. J. Tirpák, ktoré získali 1 x 93 bodov, 5 x 94 bodov, a jeden krát 95 bodov. Tak ako na predchádzajúcich výstavách  bola to najvyrovnanejšia a najkvalitnejšia kolecia.

Modrých vystavil len J. Karabáš a Matej Beňa. Tri boli vyradené a jeden získal 92 bodov (J. Karabáš)

Dva žlté vystavil Jožko Karabáš vo veľmi slušnej kvalite. Obidva získali po 94 bodov. Ostatné farebné rázy boli vystavené po jednom kuse modrý (92) a žltý fŕkaný (95), hnedý (93) a biely fŕkaný (95). Holuby boli veľmi citlivo posúdené a získali dobré ocenenie.

Výstava bola pekne pripravená, holuby boli umiestnené v samostatnej časti  v klietkach po jednom kuse a budila výborný dojem. Preto treba poďakovať výstavnému výboru, za tak dobre pripravenú výstavu.

        Na celoštátnej výstave v Nitre vystavili VK dvaja chovatelia – nečlen klubu František Oláh rôzne farby 6 ks a MVDr. Jozef Tirpák vystavil 4 čierne. Tieto získali ocenenie 1 x 93, 2 x 94 a 1 x 95 a čestnú cenu. Jednalo sa o vyrovnané, dbre stavané holuby s výborným akrobatickým výkonom. Ostatní chovatelia z nášho klubu sa tejto výstavy nezúčastnili.

     Vrcholom všetkého výstavného snaženia bola 28. Európska výstava vo francúzskom METZ. Prihlásených a vystavených bolo 6 ks na meno MVDr. Jozefa Tirpáka. Po dva kusy čiernych a čierno fŕkaných vystavil zo svojho chovu a dva žlté samce pochádzali z chovu Jožka Karabáša.  Čierne samce získali ocenenie 93 a 94 bodov. Žlté samce získali 95 bodov a menšiu finančnú cenu a 92 bodov. Aj čierne fŕkané získali 93 a 94 bodov. Výstava bola pomerne veľká, aj keď organizačne veľmi nezvládnutá. Asi počet 23 000 zvierat je nad ich organizačné schopnosti. Chovatelia, ktorí ju navštívili, priniesli správy, že zvieratá nemal kto kŕmiť a boli dlhý čas hladné a smädné. K napájaniu bol k dispozícii sud s vodou s niekoľkými plastovými fľašami a napájať mohol kto chcel. Tieto povinnosti „prischli“ reprezentanom z nášho SZCH. Ostatné plemená z nášho klubu na tejto výstave nikto nevystavil. Od EE  výstavy v Nitre sme žiadnu výstavu nevynechali. Verme že tak to bude i na výstave v Dánsku.  

      Toto neboli jediné výstavy, kde sme vystavili kotrmeliaky z nášho klubu. Vystavovali sme na výstavách na celom území Slovenska, ale tieto výstavy z hľadiska klubu nemajú až taký význam ako vyššie uvedené, hoci aj tieto výstavy propagujú naše kotrmeliaky a oni získavajú najvyššie ocenenia. I za oboslanie týchto výstav chcem poďakovať všetkým chovateľom, ktorý sa podujali a vystavili svoje holuby.

    V tomto roku na VČS dňa 10.4. 2016 vo výstavnom areáli v Košiciach - Barci sa rozhodneme o mieste konania špeciálnej výstavy. Návrhy sú dva a to Košice a Demjata, okr. Prešov. Tešíme sa že na výstavách sú naše kotrmeliaky dobre ohodnotené.  

 

                                                                                                                   MVDr. Jozef Tirpák

                                                                                                                             predseda

  

 

Zhodnotenie výstavnej činnosti za rok 2014 v KCHVK

 

Aj keď je pre nás dôležitejší letový a akrobatický výkon ako exteriér, je potrebné vyhodnotiť aj túto oblasť. Plemeno Vk je už exteriérovo stabilizované a preto dosahuje na výstavách aj ocenenia na ČC, šampiónov a pod. V uplynulom roku sme mali dva vrcholy čo sa týka výstav. Prvou bola špeciálna výstava klubu, ktorá sa uskutočnila v termíne 18. – 19. 10. 2014 pri IV. Výstave zvierat východoslovenského regiónu s medzinárodnou účasťou. Druhým vrcholom bola XVII. Celoštátna výstava zvierat v Nitre.

Na špeciálnej výstave v Košiciach vystavili 4 chovatelia ( Matej Beňa, Jozef Karabáš, MVDr. Jozef Tirpák a Fero Železník) spolu 40 východoslovenských kotrmeliakov. Ostatné plemená naši chovatelia nevystavili. Jednalo sa o pomerne skorý termín a preto 6 ks bolo vylúčených pre nízky počet pier v chvoste. Nie že by ich nemali ale ešte nemali ich dorastené. Holuby posudzoval Ján Lacko, mladý košický posudzovateľ. Musím priznať, že neboli ideálne posúdené. Časť holubov bola zbytočne podhodnotená. Preto bude potrebné žiadať predsedu posudzovateľského zboru p. M. Nosáľa, aby sme znova mohli toto plemeno odprezentovať na školení posudzovateľov. Je potrebné vyhotoviť perokresbu VK, aby aj posudzovatelia mali predstavu ako má VK vyzerať. Už ju od nás žiadali aj českí chovatelia, ale nemáme čo im poslať. Mne sa nedarí nájsť niekoho, kto by perokresbu dobre nakreslil a kresba od p. Hrabala má pomerne veľké nedostatky, aj keď zatiaľ nič lepšie nemáme.

Červených bolo vystavených 5 ks s ocenením 2 x 91 bodov, 2 x 93 bodov a 94 bodového vystavil J. Karabáš.

Čiernych bolo vystavených 9 ks. Za nižšie alebo vysoko nesený chvost boli zrážky na 3 – 4 bodoch, vyčítané boli málo klenuté prsia. K dvom vylúčený holubom sme mali 3 x 92 bodov, 1 x 93 bodov, 2 x 94 a jeden bol ocenený 95 bodmi a ČC chov. MVDr. Jožka Tirpáka. I tento holub dostal zrážku 3 body za slabšie papuče.

Čierne fŕkané Vk vystavili traja chovatelia v počte 8 ks. Zrážky boli do dvoch bodov. Jeden bol vylúčený pre nízky počet pier v chvoste, jeden mal len 88 bodov (zrážka 4 x po dva body),  1 x 90 bodov, 2 x 92 bodov, a jeden krát po 93, 94 a 95 bodov.

Modrých vystavil len J. Karabáš a Matej Beňa. Dva mali po 93 bodov a po jednom 94 a 95 bodov. Modré jarabé vystavil Matej Beňa a MVDr. J. Tirpák, pričom to bola najlepšie ocenený farebný ráz. Jeden získal 94 bodov a dva kusy 95 bodov a ČC pre MVDr. Tirpáka. Modro fŕkaných vystal len J. Karabáš jeden bol vylúčený pre nízky počet pier v chvoste a jeden dostal len 91 bodov. Žlté vystavili Fr. Železník a J. Karabáš. Boli ocenené 90, 2 x 92, 93  a 94 bodov. Pojednom boli vystavené žlto fŕkaný (výluka), tabakový  MVDr. J. Tirpáka získal 95 bodov a Šampióna a viac farebné 94 a výluka.

Výstava bola pekne urobená, holuby boli umiestnené v samostatnej časti  v klietkach po jednom kuse a budila výborný dojem. Preto treba poďakovať výstavnému výboru za tak dobre pripravenú výstavu..

Na celoštátnej výstave vystavili VK J. Karabáš, MVDr. Tirpák a Robo Vitáloš. Výstava mala pomerne slušnú úroveň, až na nesprávne poradie holubov. Jedna kolekcia Košických kotrmeliakov sa dostala medzi východoslovenské. Znova posudzoval košičam Martin Lacko. I na tejto výstave sme mali niektoré podhodnotené holuby. Vystavili sme čierne v počte 10 ks, pričom MVDr. Tirpák získal Šampióna na 96 bodovú holubicu a  Robo Vitaloš na 95 bodového Vk. Jeden bol nehodnotený, po jednom 91 a 92 bodov, 4 x 93 bodov  a jeden 94 bodov.

Prihlásený tabakový bol zaradený ako hnedý a bol vylúčený za bielu letku. V Košiciach získal  šampióna.  

Dva červené J. Karabáša získali 91 a 95 bodov a žlté od toho istého chovateľa 91 a 0 bodov. Modré J. Karabáša získali 92 a 0 bodov a modré šimle J. Tirpáka 92 a 93 bodov. Čierne fŕkané získali po 92 bodov. K celoštátnej výstav je potrebné povedať, že sme mali slabú účasť.  Viem, že poplatky sú pomerne vysoké, ale je to miesto, kde máme národné plemená vystavovať vo väčšom počte. Iné plemená nikto z nášho klubu nevystavil.

Chcem ešte povedať, že sme oboslali viaceré výstavy, ale vzhľadom k veľkosti si Oblastná výstava v Geči zaslúži niekoľko riadkov. Vk sme vystavili len dvaja a to Matej Beňa a ja. Vystavili sme ich vo voliérach po 5 ks. Matej mal ocenenie po 93 bodov a jeden krát 92 rôznych farieb. Ja som vystavil tiež v rôznych farbách a  získal som 92, 93, 94, 94, a 95 s ČC.

VK boli vystavené na Východnom Slovensku na viacerých výstavách (Prešov, Brezovica, ...), avšak pre nás nemajú až tak dôležitý význam. Tak isto boli vystavené holuby aj na ostatnom území SR, ale nemám o nich vedomosti.

 

V nadchádzajúcom roku je potrebné prichystať holuby na Európsku výstavu v novembri v Metz vo Francúzsku. Predpokladá sa počet zvierat okolo 30 000. Od zápisu Vk do Európskeho zoznamu plemien holubov sme nechýbali na žiadne EE a verím, že to tak bude aj po tejto výstave. Dúfam, že SZCH zorganizuje odvoz zvierat na výstavu. Na našej stránke máme v časti "aktuality" postupne písané všetky Európske výstavy podľa poradia a dátumu výstavy.

 

 

  

 

 

 

 

 

Zhodnotenie výstavnej činnosti za rok 2013

        

                    Podľa plánu schváleného na poslednej Výročnej členskej schôdzi Klubu chovateľov východoslovenského kotrmeliaka a ostatných plemien orientálneho pôvodu, pripravili sme špeciálnu výstavu Oblastnej výstave drobných zvierat v Demjate, okr. Prešov dňa 5. – 6. 10. 2013 a v Lehniciach dňa 25. – 26. 9. 2013.

                Na špeciálke v Demjate vystavovali len dvaja chovatelia MVDr. J. Tirpák a Jozef Karabáš. Je to veľmi málo. Vystavené holuby boli rôznych farieb biele, modré jarabé, čierne, čierne fŕkané, žlté a červené.  Modré jarabé boli ocenené 95 a 94 bodov. Oba patrili MVDr. Tirpákovi. 3 čierne vystavil J. Karabáš s ocenením 93, 92, a 92 bodov. Čiernych fŕkaných bolo najviac 8 ks. Všetky vystavil len J. Tirpák Tieto získali ocenenie 95, 94, 4 x 93, 92 a 91 bodov. Jeden bol vyradený pre rôznofarebné oči. Žlté od J. Karabáša získali zhodne po 90 bodov. Červené boli na prvý pohľad mladé a boli ocenené veľmi nízko. Tri biele od J. Tirpáka získali 95 – ČC a 94 bodov. Posledný bol vyradené pre rôznofarebné oči.

            Na III. Výstave zvierat Východoslovenského regiónu s medzinárodnou účasťou v Košiciach v termíne 19. – 20.10. 2013 sme vystavili Vk a Bk v celkovom počte 26 ks. Birminghamské kotrmeliaky v bielohlavej, bielohrotej,  bielochvostej kresbe vystavil Agin Gashi z Košíc v dvoch voliérach. V jednej boli modré čiernopáse a v druhej čierne. Holuby v oboch voliérach získali zhodné ocenenie: 3 x 94, 2 x 93 a 92 bodov.  Východoslovenské kotrmeliaky vystavil MVDr. J. Tirpák a Jozef  Karabáš. MVDr. J. Tirpák získal na bieleho 95 bodov a na čierne fŕkané 94 bodov a čestnú cenu, 93, 92, 91 bodov. J. Karabáš vystavil len plnofarebné Vk. Z červených jeden získal ocenenie šampión za 95 bodov. Druhý holub získal  93 bodov. Čierne boli ocenené  94, 93 a 91 bodmi. Žlté Vk boli ocenené 93, 92, a 89 bodov.   

            Informácie o špeciálke v Lehniciach sme žiadne nedostali a tak sa k výsledkom neviem vyjadriť. 

            Zúčastnili sme sa na NV v Nitre v termíne 23 – 24. 11. 2013, kde vystavil MVDr.  J. Tirpák 3 čierne fŕkané s ocenením 92, 93, 94 bodov a čierneho samca oceneného 94 bodmi. Je veľmi škoda, že nikto iný nevystavil Vk ani ostatné plemená z nášho klubu. Pravdepodobne je to spôsobené vysokými poplatkami za vystavenie a nákladmi na zaslanie zvierat.   

              Okrem týchto výstav sme sa zúčastnili aj výstav miestneho až oblastného významu na celom území SR. Jednalo sa o výstavy napr. v Brezovici, Geči a ďalších.  Aj na týchto sme získali čestné ceny napr. Tirpák a Karabáš.

            Do ďalšieho roku bude potrebné zvýšiť našu aktivitu na výstavách aby sme reprezentovali nielen v plemene Vk, ale aj Bk, Dk, a ďalších plemenách.  

                                                          

                                                                                  MVDr. Jozef TIRPÁK

 

 

 

 

Zhodnotenie výstavnej činnosti za rok 2012 v KCHVK  

 

        V uplynulom roku sme po prvý krát mali dve špeciálky. Jedna bola v Košiciach pre  Východoslovenský región a jedna pre Západoslovenský v Lehniciach. Obe boli úspešné. Navyše bol to rok Európskej výstavy v Lipsku, kde sme úspešne reprezentovali. Taktiež sme sa zúčastnili medzinárodnej výstavy v Kluži v Rumunsku. Z hľadiska výstav bol to pre nás úspešný rok. Keďže holuby z nášho klubu  boli na veľkom počte výstav, chcel by som sa povenovať výstavám pre nás dôležitých a to špeciálkam, národnej výstave, medzinárodnej výstave v Rumunsku a samozrejme Európskej výstave.   

    Špeciálna výstava klubu sa uskutočnila na II. Výstave zvierat Východoslovenského regiónu s medzinárodnou účasťou v Košiciach v termíne 20. – 21.10. 2012. Tak ako minulého roku, bola to výstava veľmi rozsiahla s účasťou poľských, rumunských, českých, rakúskych a maďarských chovateľov. Okrem nás klubovú výstavu mali ak chovatelia košických kotrmeliakov. VK posudzovali dvaja posudzovatelia z Maďarska, ktorí neboli celkom oboznámení so štandardom a tak i posúdenie vyzeralo. Ocenenie 85 bodov dosiahli dva holuby. Zrážka 5 bodov za vyšší postoj, za svetlú obočnicu, alebo prekrvené oko bolo skôr bežné ako výnimočné. Preto bude potrebné požiadať predsedu posudzovateľského zboru, aby na posudzovanie našich holubov delegoval posudzovateľa zo Slovenska, alebo odborne pripraveného posudzovateľa. Čestnú cenu klubu získali Martin Józan na bieleho VK a Jozef Karabáš na žltého Vk. J  Debrecínske kotrmeliaky vystavil Peter Samuelis  v počte 15 ks. Jeho holuby boli výborné ocenené a získal víťaza klubovej expozície za 97 bodového holuba modro fŕkaného. Mal aj 97 bodového červeného a niekoľko 95 bodových holubov rozličných farieb. Birminghamské kotrmeliaky vystavil Agim Gashi a to modré a modré jarabé. Jeden z nich získal 95 bodov. Dk a Bk boli posúdené dobre.

      CV Nitra sa uskutočnila 10.- 11. 11. 2012, čo je o 3 týždne skôr ako zvyčajne pre konanie EE v Lipsku. Aj preto bol menší počet zvierat. Je treba vytknúť nesprávne zoradenie plemien, kedy rakovnícke kotrmeliaky boli umiestnené medzi hrvoliakmi a bublákmi, páviky medzi sovkami a letúnmi a podobne. Vk  biele vystavil len J. Hrabal s ocenením 94 a 93 bodov. Dk vystavil Peter Samuelis v počte 12 ks rozličných farieb. Získal jednu čestnú cenu a 95 bodov, a 8 x 94 bodov. Ďalšie plemená z nášho klubu vystavené v súťažnej časti neboli. V propagačnej časti sme vystavili dve voliéry Vk. Jednu vystavil J. Karabáš po páre vo farbe žltej, červenej a čiernej. Predseda klubu vystavil celý pretekársky kŕdeľ, ktorý počtom bodov 1887  vytvoril nový rekord klubu a predchádzajúci zlepšil o 40 bodov. V tejto časti sme pretekárov vystavili len my a Klub chovateľov letúnov. I oni zverejnili letový protokol z pretekov. Okrem neho sme mali na volierach krátky informačný leták pre informovnie verejnosti. 

     Vrcholom výstavníckej činnosti bola Európska výstav v Lipsku. V termíne 7. – 9. 12. 2012. Jednalo sa o najväčšiu výstavu v Európe s počtom zvierat skoro 100 000 ks. Tak ako na minulej EE, sme aj my vystavovali svoje holuby. Východoslovenské kotrmeliaky na výstavu prihlásil MVDr. Jozef TIRPÁK. So zostavením kolekcie mu pomohli Matej Beňa a František Železník. Na holubicu čiernofŕkanú s ocenením 95 bodov sme získali pohár s označením EG 5 Vase aus Standgeld. Ostatné tri holuby získali po 93 bodov. Všetky holuby boli predajné a aj boli predané. Dk prihlásil Peter Samuelis rozličných farieb, ale tieto nedodal zo zdravotných dôvodov holubov. Ostatné plemená neboli vystavené. Je to pomerne málo, ale vzhľadom k cenovým reláciám za vystavené holuby a vzdialenosti, sme reprezentovali tak ako to bolo v našich silách. Od zápisu VK do Európskeho zoznamu plemien, sme ich vystavili zatiaľ na všetkých EE výstavách.                                                                                                                                                        Absolvovali sme aj medzinárodnú výstavu v Rumunskom Kluži v termíne 16. – 20. 1. 2013. Poďakovanie patrí Košickej ZO za zorganizovanie a odvezenie holubov na výstavu. Vystavili sme 12 VK a to J. Karabáš, J. Tirpák a M. Beňa. Holuby boli prevažne ocenené 94 bodmi. Získali sme dve medaily a čestnú cenu.  Hodnotenie špeciálnej výstavy v Lehniciach pripravil Róbert Vitaloš. Do sezóny 2013 máme dve žiadosti o zorganizovanie špeciálnej výstavy a to Lehnice a Demjata okr. Prešov  


Zhodnotenie výstavnej činnosti za rok 2011 v KCHVK


          V uplynulom roku sme sa zúčastnili na výstavách rozličnej úrovne. Boli to výstavy miestneho významu, ako bola výstava Lehnice, Malé Dvorníky, Horné Saliby a ďalšie. Zúčastnili sme sa aj vyšších stupňov výstav ako bola oblastná výstava v Leviciach, Senci,  Geči, okr. Košice vidiek, v Ivanke pri Dunaji,  a Malých Dvorníkoch.  Holuby sme vystavili aj na 1. krajskej výstave v Košiciach. Špeciálnu výstavu sme v uplynulom roku zorganizovali v Demjate, čo bola oblastná výstava  Prešova s účasťou vystavovateľov z iných okresov. V minulom roku sme nevystavovali Vk na CV v Nitre.                          Na Žitnoostrovskej výstave holubov v Lehniciach  v januári  2011 vystavil Róbert Vitáloš 4 Vk, ktoré získali  2 x 95 a 2 x  94 bodov. Červený samec získal aj titul Šampion.                                                                       Na Oblastnej výstave holubov v Leviciach v januári 2011 vystavil R. Vitaloš 15 Vk. Červeno plavá holubica získala čestnú cenu. Na miestnej výstave v Lehniciach v septembri 2011 R. Vitaloš vystavil 5 čiernych a 1 AOC Vk. Holuby okrem iného získali 2 x 95 a 4 x  94 bodov a jednu Čc.                                                      Na oblastnej výstave v Ivanke p. Dunaji vystavil R. Vitaloš 3 Vk. Ktoré získali po 92, 93, 94 bodov. Na  oblastnej  výstave v Senci v októbri 2011 vystavil R. Vitaloš 8 kusov z toho 7 x 94, 1 x 95 bodov a česnú cenu.                                                                                                                                                                                      Na miestnej výstave v Horných Salibách vystavil R. Vitaloš 2 Vk a získal s nimi 94 a 95 bodov a čestnú cenu. Na oblastnej výstave v Malych Dvornikoch v oktobri 2011 vystavil R. Vitaloš  7 Vk rozličných farieb  a získal  6 x  94 a  1 x 95 bodov a súčasne čestnú cenu. Túto dostal biely Vk s perlovým okom.                                                                                                                                                                                   Na oblastnej výstave v Geči v novembri 2011 vystavil J. Karabáš 4 Vk plnofarebné rozličných farieb, za ktoré získali 2 x 94 a 1 x  95 bodov. MVDr. J. Tirpák vystavil vo voliere Vk rozličných farieb a kresieb a získal 1 x 93, 3 x 94 a 2 x 95 bodov.                                                                                                                          Na 1. výstave zvierat Východoslovenského regiónu v Košiciach vystavil Bk Agim Gashi 6 ks modrých a získal  2x 94 a 4 x 95 bodov a čestnú cenu. Za modré jarabé získal  1 x 93, 3 x 94 a 2 x 95 bodov. Jozef Karabáš vystavil červené VK a získal za nich 2 x 92, 2x 93 a 3 x 94 bodov. MVDr J. Tirpák vystavil VK rozličných farieb a získal  1 x 93, 4 x 94 a 1 x 95 bodov. J. Karabáš vystavil aj DK  rozličných farieb a získal s nimi 3 x 93 bodov. Tak ako vždy najviac DK vystavil Peter Samuelis a to 13 ks rozličných farieb a získal rozličné ocenenia. Výnimočne nezískal  žiaden pohár.                                                             Špeciálku klubu sme mali zorganizovanú pri Oblastnej výstave v Demjate v termíne 15 – 16. 10. 2011. Výstavu oboslalo len 6 chovateľov. Jozef Karabáš vystavil čierne, čierne fŕkané Vk a zhodne získali po 93 bodov. Fero Železník tiež vystavil holuby v rôznej farbe a kresbe, napr. čierne, čierne fŕkané, a biele. Získal s nimi 1 x 92, 2 x 93, 3 x 94  a 3 x 95 bodov. MVDr. J. Tirpák vystavil 12 holubov rozličných farieb a jeho holuby získali 1 x 93 bodov, 7 x 94 bodov a 3 x 95 bodov a čestnú cenu. MCH Matej Beňa vystavil 6 Vk rozličných farieb a kresieb. Získal 1 x 92, 2 x 93, 2 x 94 a 1 x 95 bodov. Ing. Miloš Košťan vystavil 5 Vk rozličných farieb a získal 1 x 91, 2 x 93, 1 x 94 a 1x 95 bodov. Zhodnotenie všetkých  vystavených holubov je k nahliadnutiu u predsedu klubu.                                                                                   Z tohto prehľadu je zrejmé, že kvalita vystavovaných holubov neustále stúpa. Každým rokom je viac a viac vysoko bodovaných holubov. V tomto roku sme dosiahli ďalšiu métu a to zisk Šampióna na výstave v Lehniciach. Negatívom je neoboslanie Národnej výstavy v Nitre. Taktiež je málo vystavujeme Bk na výstavách. Do ďalšieho roku je treba stanoviť miesto konania špeciálnej výstavy, zvýšiť počet vystavovaných zvierat, zvýšiť farebnú škálu a oboslať zvieratá na NV v Nitre a EE Lipsko, čo by bola tretia prezentácia tohto plemena na medzinárodnej úrovne európskeho významu.  Ďalšia európska výstava bude vo Francúzsku potom vo Švedsku a to je už pre nás dosť ďaleko.  Zhodnotenie výstavnej činnosti za rok 2010 v KCHVK

 

         V uplynulom roku sme sa zúčastnili na výstavách rozličnej úrovne. Boli to výstavy miestneho významu, ako bola výstava v Brezovici, okr. Sabinov, Geča, okr. Košice vidiek, Lehnice, Malé Dvorníky, či Šenkvice. Zúčastnili sme sa aj vyšších stupňov výstav ako bola oblastná výstava v Petrovanoch, okr. Prešov, Krajská  výstava v Košiciach a iné. Špeciálnu výstavu sme v uplynulom roku nezorganizovali. Samozrejme, že naši chovatelia nesmeli chýbať ani na CV v Nitre. V  tomto roku sme sa však zúčastnili aj na Európskej výstave kotrmeliakov v rumunskom meste Kluž a v termíne 12. – 16. 1. 2011. O usporiadaní tejto špeciálnej európskej výstave sme sa vo výbore dozvedeli pomerne neskoro a tak sme nemohli osloviť viacero chovateľov.             

          Na výstavách miestneho významu sme dosiahli pekné úspechy. Dobré ocenenia a čestné ceny boli pekným ocenením práce chovateov nášho klubu: Brezovica – čestná cena MVDr. J. Tirpák, Malé Dvorníky 3 X 95 bodov R. Vitaloš a mnohé ďalšie. Veľmi pekným úspechom bol víťaz výstavy v Lehniciach , čierny fŕkaný holub Vk, ocenený 95 bodmi priateľa  Róberta Vitáloša z Jelky.             

          Dobré výsledky sme mali aj na III Celoštátnej  výstave holubov výletov, ktorá sa uskutočnila v Košiciach v dňoch 23. a  24.10. 2010. Štyria sme vystavili 30 východo-slovenských kotrmeliakov. Najúspešnejší bol MVDr. J. Tirpák,  ktorý na čierno fŕkanú holuba za 96 bodov získal titul šampióna. Hnedofŕkaná holubica získala 95 bodov a čestnú cenu. Ďalšie jeho 4 holuby získali od 92 do 95 bodov. Biele holuby vystavil Marek Kollár a získal 94 a  93 bodov. Modrofŕkaný holub Davida Hejniša získal 94 bodov. Čierne holuby vystavili Dávid Hejniš, Jozef Karabáš a Marek Kollár. Získali ohodnotenie od 91 do 94 bodov (4x). Čierno fŕkané holuby vystavili Jozef Karabáš, MVDr. J. Tirpák a Marek Kollár. Veľmi pekná kolekcia, kde dvaja získali 95 bodov, traja 94 bodov a po dva holuby získali 93 a 92 bodov. V ďalšej časti boli vystavené čierne tigre, červené, červeno fŕkané, modré a žlté, ktoré získali po 93 bodov a jeden 94 bodov. Debrecínske kotrmeliaky vystavili ako zvyčajne Petrovia Samuelisovci, st. a ml. a to v počte 25 holubov. Získali šampióna za červenoplavú holubičku (96 bodov). Dve čestné ceny zobrala konkurencia István Rohrincer a Miklos Kekesi. Vystavili holuby v 16. farebných rázoch a získali ocenenia od 93 bodov do 96. ( 5 x 96, 6 x 95, 6 x 94 a ďalšie).                  

          Taktiež sme mali slušné výsledky na Celoštátnej výstave zvierat v Nitre v termíne 26. – 28.11. 2010.  Tu sme piati  chovatelia vystavili 50 holubov, z toho bolo VK 28 a DK 22 ks. Východoslovenských kotrmeliakov podľa môjho názoru maďarský posudzovateľ István Rohringer sa nie veľmi trafil do štandardu nášho plemena. Ešte čierne a červené holuby posúdil pomerne dobre, ale ostatné najmä fŕkané a viacfarebné holuby silne podhodnotil. Jožko Karabáš vystavil 4 čierne na ktoré získal 2 x 96 a 2 x 95 bodov, čestnú cenu a majster Slovenska. Samec J. Tirpáka získal 95 bodov. Červené dva holuby J. Karabáša získali 94 a 93 bodov. Holuby J. Karabáša biely a červený získali zhodne po 91 bodov. Biele holuby M. Kolára a J. Tirpáka získali 92, rep. 93 bodov. Modrý čiernopásy M. Kollára získal 90 bodov a modrý šimeľ 91 bodov. Druhý modrý šimeľ bol vyradený. Čierne fŕkané holuby vytavili viacerí chovatelia. Všetky boli silne podhodnotené. Holuby M. Kollára získali 2 x 89, 88 a  90 bodov a dva boli vyradené. Holuby J. Tirpáka získali 92, 2 x  91, 92 bodov. Holuby J. Karabáša získali 89 a 92 bodov. Červeno fŕkaná holubica Mareka Kollára  bola  vyradená. Okrem nás vystavoval VK aj MVDr. Krajčí. Birminghamské kotrmeliaky vystavovali len nečlenovia nášho klubu. Debrecínske kotrmeliaky vystavovali  štyria chovatelia z toho dvaja naši a to Peter Samuelis ml. a st.  Spolu vystavili 21 kotrmeliakov a to v rozličných farbách. Za 97 bodového viacfarebného samčeka získali Šampióna SR. Okrem neho mali svoje holuby ocenené nasledovne: 2 x 96, 7 x 95, 7 x 94, 3 x 93 a jeden žltoplavý holub získal 91 bodov. Z našich chovateľov boli jednoznačne najúspešnejšími vystavovateľmi.                                             Chovatelia z Košíc boli oslovení výstavným výborom Európskej výstavy kotrmeliakov v Rumunskom Kluži k oboslaniu tejto výstavy. Na toto pozvanie zareagovali chovatelia KCHKK a náš klub. Zhodnotenie za KK bolo zverejnené na časopise Chovateľ  tajomníkom klubu priateľom Karabášom. O trošku obšírnejšie hodnotenie som robil ja, aj keď je pravda, že som na tejto výstave nebol. Priateľ Jozef Karabáš vystavil spolu 8 Vk. Dva červené holuby boli ocenené 94 a 95 bodmi, pričom na lepšieho získal čestnú cenu. Z čiernych vystavil dvoch samcov, ktoré boli ocenené 2 x 95 bodov a získal titul majstra Rumunska. Ďalšie dve čierne holubice získali  94 a 93 bodov. Dva čierne fŕkané holuby boli ocenené 94 a 93 bodov. Zisk uvedeného počtu bodov a ocenenia len poukazujú, že sa jedná o najlepšieho chovateľa Vk za exteriér u nás. MVDr. Jozef Tirpák vystavil 6 Vk a to v rozličných farbách. Biela holubica získala 94 bodov, dva čierne holuby tiež po 94 bodov a čierne fŕkané holubice získali 94 a 93 bodov. Hnedofŕkaná získala tiež 94 bodov. Škoda, že Vk vystavovali len chovatelia zo Slovenska. Nemohol byť tak udelený titul európsky šampión.            

                   Náš klub reprezentoval aj Peter Samuelis so svojimi debrecínskymi kotrmeliakmi. Medzi 64 vystavenými holubami sa jeho 6 holubov rozličných farieb nestratilo. Celkovo získal 3 x 96 bodov a zaslúžene titul európskeho šampióna a čestnú cenu. Ďalšie holuby boli ohodnotené 2 x 95 bodov a jeden 93. Z našich chovateľov bol jednoznačne najlepší  s uvedeným počtov bodov.               

             Od zapísania východoslovenského kotrmeliaka do európskeho zoznamu plemien holubov v roku 2009, sme reprezentovali toto plemeno už druhý krát na európskom poli. Prvý krát na Európskej výstave v Nitre. Na oboch podujatiach sme boli úspešní a ukázali sme chovateľom iných krajín, že toto plemeno je pekné aj vo výstavných klietkach, aj úspešné na pretekoch.              

                 I tento rok bol v oblasti  exteriéru pre nás úspešný.  Už aj ďalší chovateľ dosiahol métu šampióna okrem J. Karabáša a Petra Samuelisa. Holuby Znova treba povedať, že holuby výborne ocenené sú výborné aj v pretekov v akrobacii, čo len poukazuje na správne zladený štandard v letovým a akrobatickým výkonom.

 

                                                                                                  MVDr. Jozef TIRPÁK                                                                      

 

Špeciálka KCHVK 2009           

 

            Podľa plánu schváleného na poslednej schôdzi Klubu chovateľov východoslovenského kotrmeliaka a ostatných plemien orientálneho pôvodu, pripravili sme špeciálnu výstavu pri Prešovskej výstave drobných zvierat. Táto sa konala v dňoch 17. – 18. 10. 2009. Výstava bola pestrá, s celkovým počtom 920 vystavených zvierat. Z toho počtu bolo vystavených 70 východoslovenských kotrmeliakov (Vk) a dva birminghamské kotrmeliaky čierne bielohlavé, bielohroté, bielochvosté, ktoré však vystavoval nečlen klubu. Východoslovenské kotrmeliaky vystavili 6 chovatelia. Všetky holuby posúdil Alexander Kerekeš, znalec na letúny. Holuby citlivo ohodnotil a dodržal aj proporcionalitu medzi  holubami. Celú expozíciu začínali biele Vk majiteľa Jozefa Karabáša. Jednalo sa o mladé tohtoročné holuby s ocenením 2 x 92 a raz 94 bodov. Konkoľová Diana vystavila 4 Vk a to mladé i staršie holuby. Získali jej 2 x 95, a jeden krát po 94 a 91 bodov. V tejto skupine sa vyskytli holuby s nižšie neseným chvostom,  a oblejšou hlavou. Nízke hodnotenie získala holubica pre nedoperený chvost. Jeden z nich mal náznak žltej a jeden sivej kresby na krku.            

            Červené holuby prihlásili len dvaja chovatelia a to Jozef Karabáš a Stanislav Vavrek. Dva Vk vystavil J. Karabáš a získal s nimi 94 a 92 bodov. U týchto bol slabší lesk, neukončené preperovanie čo sa odrazilo na hodnotení. S. Vavrek holuby nedodal, lebo mu do holubníka vošla kuna, alebo tchor a zlikvidoval mu prakticky celý chov v počte asi 90 ks.          

             Čierne Vk vystavili štyria  chovatelia. Jozef Karabáš získal so svojimi holubami 2 x 95 bodov a raz 92 bodov. Jedného holuba nedodal. MVDr. J. Tirpák vystavil prevažne výletky a získal s nimi 2 x 95, 3 x 94, 2 x 93 a raz 92 bodov. František Železník vystavil 2 výletky a získal s nimi 94 bodov. Róbert Vitáloš vystavil spolu 5 ks Vk a získal s nimi 1x 95, 2 x 93 a 2x 92 bodov. Na 95 bodového mladého holuba získal čestnú cenu. Holuby boli v tejto farbe vyrovnané v type, u niektorých boli vyššie čelá, temená oblé bez náznaku plôšky tak, ako to vyžaduje štandard plemena. Viaceré ešte nemali ukončené preperovanie a tým aj chýbal lesk, prípadne mali o niečo väčšie pančušky. Toto je však chyba chovateľa, lebo sa dali upraviť pretrhaním.          

            Čiernych fŕkaných bolo na výstave najviac. 22 ks prihlásili spolu piati chovatelia. Ako som už vyššie uviedol, Stano Vavrek holuby nevystavil. Karabášov samček získal 92 bodov. MVDr. J. Porezaný vystavil 6 ks a získal s nimi 3 x 94 bodov, 2 x 93 a raz 91 bodov. Jednalo sa mierne robustnejšie holuby. MVDr. J. Tirpák vystavil 9 Vk a získal 4 x 95 bodov s čestnou cenou  a 5x 94 bodov. Jedného holuba nevystavil. Aj tieto holuby boli mierne robustnejšej postavy, nižšie neseným chvostom a prekrvenými dúhovkami. František Železník vystavil jedného holuba z roku 2007 a získal 94 bodov. Holuby v tejto farebnej variete však boli veľmi vyrovnané. Vyčítať by sa mohli silnejšie postavy a prekrvené oči. Niektoré mali nepravidelnú kresbu, čo však u tohto výkonného kotrmeliaka nie je žiadna veľká vada. Farebnú pestrosť zastupovali holuby v ďalšej časti. Červenofŕkaný holub z roku 2007 získal 94 bodov, hnedofŕkaná holubica  získala 95  bodov a mala ideálne tvarovanú pančušku. Viacfarebný holub získal len 92 bodov za okrúhlu hlavu a pomerne vysoké čelo. Sivá holubica bielohrová získala 95 bodov. Všetky vystavil MVDr. J. Tirpák. Červeno fŕkaný holub bol silnejšej postavy a viacfarebný holub bol kratší. Ďalšie dve boli veľmi pekné. Ďalších 5 holubov vystavil R. Vitaloš, všetky z tohto roku. Čierno fŕkaná holubica získala 94 bodov, červenoplavý dostal 93 bodov, modrá pásavá holubička dostala 92 bodov, modrofŕkaná holubica získala 94 bodov. V poslednej klietke mal vystaveného červeného holuba s modrým chvostom, ktorý získal 90 bodov. Slabšie hodnotené holuby boli silnejšej a kratšej postavy s nesprávne neseným chvostom, avšak zaujímavých farieb. Ďalších 6 holubov vystavil František Železník.  Bielosivé dva  holuby, akých máva na holubníku už od roku  2005 dostali 91 a 93 bodov. Trojfarebný holub z roku 2007 dostal 93 bodov. Čierny holub získal 92 bodov, hnedofrkaný získal 91 bodov a čiernofŕkaná holubica získala 93 bodov.          

            Oproti roku 2008 sme vystavili na špeciálnej výstave  o 22 ks Vk  viac a aj ocenenie bolo podstatne lepšie. 13 holubov získalo 95 bodov čo je o 10 ks viac. 20 holubov získalo 94 bodov, čo je o 3 holubov viac a ostatné holuby boli ocenené 93 bodmi a menej.   

       

 

                                                  Európska výstava Nitra 2009  

 

 

        Náš klub reprezentovali na tejto výstave v dňoch 20-22.11. 2009 s Vk traja chovatelia a to Jozef Karabáš, Róbert Vitaloš a MVDr. J. Tirpák, s debrecínskymi kotrmeliakmi otec a syn Samuelisovci a s Birminghamskými kotrmelikami MVDr. Jozef Koreň. Za reprezentáciu im patrí vrelá vďaka. Vk sme vystavili  v rozličných farbách v počte 20 ks.   V čiernej farbe vystavil 4 ks J Karabáš s hodnotením 1 x 96 s ČC a EM, 2 x 94 bodov a 1 x 93 bodov. Róbert Vitaloš vystavil tiež 4 ks s ohodnotením 1 x 95 bodov, 2 x 94 a 1 x 93 bodov. MVDr. J. Tirpák vystavil jedného holuba s ohodnotením 94 bodov.           

Červené Vk vystavil J. Karabáš v počte 2 ks s ohodnotením 93 a 94 bodov. Robo Vitaloš so svojím samcom získal 95 bodov a čestnú cenu.  Žlté samičky vystavil len J. Karabáš s ohodnotením 92 a 93 bodov.   Bieleho samca  sivo fŕkaného vystavil MVDr. J. Tirpák s ohodnotením 92 bodov.   

Za viacfarebného samčeka získal J. Tirpák len 91 bodov. Čierne fŕkané dodal len J. Tirpák v počte 2 ks a získal s nimi 92 a 93 bodov. Jednu samičku nedodal. Poslednou v poradí bola samička R. Vitaloša neurčenej farby s ocenením 91 bodov.  Celá kolekcia vhodne reprezentovala náš klub, avšak je na škodu, že na tejto výstave sa nezúčastnili všetci členovia klubu. Negatívom bolo, že holuby posudzoval nemecký posudzovateľ, ktorý sa veľmi nevyznal v plemene. Skoro všetky holuby boli podhodnotené. Podľa slov J. Karabáša nebol na výstave horší holub ako 94 bodov. Keďže poplatky za vystavené holuby boli vysoké, chovatelia v snahe návratu týchto nákladov, zaslali holuby určené na predaj. Preto to neboli najkvalitnejšie holuby, i keď tým nechcem povedať, že boli slabé. Pravdou však je, že sa nepredal ani jeden holub Vk. Z našich členov vystavil ešte dva  birminghamské kotrmeliaky MVDr. Jozef Koreň. Za vystaveného čierneho brondzového samčeka získal 96 bodov a za čiernu samičku získal 95 bodov. Samozrejme, že oba boli v kresbe bielohlavej, bielochvostej a bielohrotej. Z nášho klubu vystavili debrecínske kotrmeliaky Samuelisovci. Spolu vystavili 46 holubov rozličných farieb a kresieb. Boli veľmi zdatnými súpermi ostatným vystavovateľom. So svojimi holubami získali    7 čestných cien za ocenenie 95 a 96 bodov. Okrem nich získali ešte so svojimi debrecíňakmi 8 x 95 bodov, 18 x 94 bodov a ďalšie holuby boli ocenené nižším počtom bodov.                        

        Pozitívnou správou pre náš klub je to, že Vk je zapísaný do Európskeho zoznamu plemien holubov, čo sa nám podarilo po školení posudzovateľov pred EE v Linci, kde holuby predviedol v rozličných farbách Jozef Karabáš, za čo mu patrí vrelé poďakovanie.              

        Na tejto výstave sme mali jedinečnú možnosť predstaviť plemená evidované v našom klube a najmä naše národné plemeno VK. Túto možnosť sme nevyužili, nakoľko štyri týždne pred výstavou som sa od výstavného výboru dozvedel, že na prezentáciu KCHVK je potrebné si zakúpiť a priestory za sumu asi 600 eur, pričom s takouto sumou nedisponujeme. Preto sme túto možnosť nevyužili, aj keď bolo možné plemeno prezentovať v samostatnej voliére tak, ako to urobil klub chovateľov letúnov.

 

 

    Agrokomplex Nitra 2009  

        

        Ďalšou pre nás veľkou akciou v uplynulom roku, na ktorej sme sa zúčastnili bola  výstava  Agrokomplex v Nitre.  Organizačne túto akciu zabezpečoval člen Róbert Vitaloš. Dohodol klietky, ich postavenie, doviezol holuby, bol pri nich počas výstavy a taktiež rozdával reklamné letáky. Na týchto sme mali rozmnožené smernice pre preteky kotrmeliakov a štandard východoslovenského kotrmeliaka. Pre širšiu reprezentáciu KCHVK a značnú vzdialenosť do Nitry,  sme sa dohodli s R. Vitalošom, aby vystavil viacero holubov na rozličné mená členov klubu. Navyše Klub chovateľov košického kotrmeliaka nedodal svoje holuby prihlásené na súťaž o Zlatý kosák. Preto som žiadal tajomníka RR SZCH, aby prihlásil do súťaže o „Zlatý kosák“ naše holuby, avšak on túto ponuku odmietol, že nie je možné vykonať zmenu súťažného plemena.  Prihlasovanie do tejto súťaže podľa jeho slov, bolo potrebné vykonať 3 týždne pred začiatkom Agrokomplexu. I napriek tomu sme pekne reprezentovali náš klub a o tieto holuby bol dosť veľký záujem. Za túto výstavu patrí vrelá vďaka R. Vitalošovi. 

                      

 

Zhodnotenie výstavnej činnosti v roku 2008 za KCHVK   

 

        V roku 2008 sme zorganizovali 2 klubové výstavy. Prvá bola pri Oblastnej výstave v Demjate okr. Prešov v termíne 18. – 1,.10. 2008. Druhú klubovú výstavu sme usporiadali pri NV výletkov Holubov v Košiciach, ktorá su uskutočnila 25. – 26. 10. 2008.    Na Oblastnej výstave v Demjate vystavovali VK šiesti chovatelia v rozličných farbách a kresbách spolu 48 východoslovenských kotrmeliakov. Nepodarilo sa nám umiestniť holuby podľa farieb, čo bolo miernym nedostatkom tejto výstavy, čo však bolo spôsobené pomerne včasným termínom a chovatelia nevedeli či prihlásené holuby budú dostatočne preperené.  Najviac bolo vystavených čiernych frkaných. MVDr. J. Tirpák vystavil 7 VK s ocenením 1 x 92 bodov, 2x 93 a 4 x 94 bodov. Jozef Karabáš vystavil 5 VK tejto farby a získal 2 x 92, 1 x 93 a 2 x 94 bodov. Marek Kollár vystavil jedného čierneho VK oceneného 91 bodov. František Železník vystavil 3 VK s ocenením po 93 bodov. Tak ako po iné roky aj teraz boli vystavené holuby nepresne kresby a to skoro biela hlava a menej bielych pierok po celom tele. Nepravidelnosť fŕkania nieje však veľká chyba.   Čierne VK vystavil MVDr. J. Tirpák v počte 3 ks, pričom všetky boli ocenené 94 bodmi. Róbert Vitaloš vystavil dvoch čiernych samcov ocenených 94 a 95 bodov. Marek Kollár vystavil jedného čierneho VK oceneného 95 bodov. Všetky boli veľmi pekné, mierne vynikal samec R. Vitaloša a Mareka Kollára.  Biele čierno fŕkané VK vystavil MVDr. J. Tirpák v počte 6 ks, ktoré posudzovateľ popísal ako čierne fŕkané. Získali ocenenie 3 x 92 a 3 x 94 bodov. Stanislav Vavrek vystavil 2 ks tejto farby a získal 1 x 91, 1 x 94. M. Kollára získal 93 bodov.  Biele červenofŕkané VK vystavil MVDr. Tirpák v počte 3 ks a získal 95 a aj čestnú cenu, 94 bodov a jeden holub nebol posúdený pre vek. Železníkove holuby boli ocenené 93 a 94 bodov. Biele VK boli vystavené v menšom počte ako po minulé roky. MVDr. Tirpák vystavil 93 bodovú holubicu, Stano Vavrek jeden krát 93 bodov a nehodnotené pre vek a Marek Kollár získal so svojím holubom 91 bodov. Biele VK oproti minulým rokom zaznamenali výraznejšie zhoršenie ocenenia, spôsobené menším počtom vystavených zvierat a absenciou bielych VK od Imricha Konkoľa, ktorého chov bol po smrti rozpredaný a chovatelia ich nevystavili.  Ďalšie vystavené boli menej chovaných farebných rázov. Žltého kapratého R. Vitaloša ocenil posudzovateľ na 93 bodov, sivý, toho istého chovateľa na 92 bodov sivý Mareka Kollára získal 92 bodov, sča získal 93 bodov a sivý získal 92 bodov. Bielu hnedofŕkanú holubicu ohodnotil posudzovateľ 93 bodov. Železníkov trojfarebný a biela žlto fŕkaná získali zhodne po 94 bodov.  

        Birminghamské kotrmeliaky vystavil Stanislav Vavrek a to v róznych farbách v bielohlavej kresbe bielochvostej a bielohrotej. Ohodnotené boli od 92 do 94 bodov.  Celkovo táto výstava sa podarila a poukázala na sústavne sa zvyšujúcu úroveň VK v exteriére. Posudzovanie bolo pomerne nepresné posudzovateľom Petrom Dudžákom. Najčastejšie vyčítal naružovelú obočnicu, nedoperené prsty a chvost, nepravidelnú kresbu a hrubší krk. Viackrát neposúdil holuby s odôvodnením „mláďatá“, hoci tieto mali preperených 6 letiek.                                                                                                                                           V dňoch 25. - 26.10. 2008 v Košiciach vystavili Vk na 2. celoštátnej výstave výletkov holubov v klubovej expozícii traja chovatelia spolu 18 holubov. Posudzovateľ bol Ing. Jozef Ješko. MVDr. J. Tirpák vystavil troch bielych čierno fŕkaných holubov ocenených 3 x 93 bodov. Biely samec bol nehodnotený, čierny bielo fŕkaný samček získal 92 bodov a čierna samička získala 94 bodov. Jozef Karabáš vystavil dva čierne Vk s ocenením 92 a 91 bodov, čierno fŕkaného samca za 93 bodov a trojfarebné dva ks za 92 bodov. Žltý samček získal 93 bodov. Marek Kollár vystavil čierneho samčeka ohodnoteného 94 bodmi a získal čestnú cenu. Ostatné čiernofŕkané holuby získali ocenenie 2 x 90, 1 x 91, 1 x 92 a 1 x 93 bodov.  Taktiež boli vystavené Debrecínske kotrmeliaky. Tieto vystavil Peter Samuelis v rozličných farbách. Bronzové boli ocenené 95a 94 bodov. Bronzový fŕkaný získal 92 bodov.Biely pár získal po 93 bodov červeno plavý Dk získal 95 bodov. Dva červené boli ocenené na 96 s titulom šampión a 92 bodov. Červené fŕkané získali 91 a 92 bodov. Čierne získali 96 a 95 bodov. Čierny fŕkaný získal 92 bodov. Hnedoplavý získali 94 a 92 bodov. Medený získal 95 bodov. Modrý a aj modrofŕkaný získali po 92 bodov. Modroplavý a strieborný čiernofŕkaný získali po 92 bodov. Trojfarebné získali 93, 94 a 96 bodov. Žlto fŕkaný získali 93 a 95 bodov. Žltý získali 95, 94. 95, 93. Ostatné Dk vystavili nečlenovia klubu. Birminghamské kotrmeliaky vystavil aj Štefan Stanislav a to čierne bielohlavé ocenené 2 x 94, 96 a 95 bodov.      

             Okrem týchto výstav vystavovali členovia KCHVK na miestnej výstave v Brezovici, kde vystavoval MVDr. J. Tirpák 6 ks Vk rozličných farieb. Tieto boli ocenené od 93 do 94 bodov a získali čestnú cenu. Na NV v Prahe Letňanoch vystavoval len Jozef Karabáš, kde získal na čierne Vk ocenenie 91 a 92 bodov.        

                Na NV v Nitre konanej 6. – 7. 12. 2008 vystavil Jozef Karabáš 8 ks čiernych a MVDr. Jozef Tirpák8 čiernych fŕkaných Vk v rámci uznávacieho konania na plemenný chov. Všetky posudzoval Ján Džujko. Celá kolekcia čiernych bola vyrovnaná, až na niektoré drobné vady ako prítomné ihly na zobáku, nižšie nesený chvost. Spolu získali 751 bodov a splnili tak limit na uznanie plemenného chovu. Súčasne získal ČC aj titul Majster SR. Čierne fŕkané Vk MVDr. Tirpáka získali spolu 744 bodov a plemenný chov nebol uznaný. Majmä samce boli silnejšej postavy, nižšie nesený chvost a vyššie čelo. Za 96 bodovú žltú samičku získal J. Karabáš  titul šampión. Jeho červená holubica získala 93 bodov. Ostatné jeho Vk čiernofŕkané, biely a trojfarebné získali po 93 bodov. Birminghamské kotrmeliaky vystavil Štefan Stanislav v čiernej bielohlavej kresbe a a získal 3 x 93 a 1 x 94 bodov. Debrecínske kotrmeliaky z nášho klubu vystavil Peter Samuelis st. v rozličných farbách v počte 12 ks. S týmito získal 4 x 96 s titulom šampión, 4 x 95, 1 x 94 a 2 x 93 bodov. Obe klubové výstavy a ďalšie poukázali na dobrú úroveň exteriéru vystavených východoslovenských kotrmeliakov. Od uznania plemena v roku 2001 sa stabilizoval exteriér, avšak je potrebná ešte ďalšia práca. Je potrebné zjemniť postavy, odstrániť ihly v zobáku, a u niektorých je potrebné znížiť čelo. Sústavne treba udržiavať dobrý letový a akrobatický výkon. Treba však uviesť aj to, že viaceré vysoko ocenené holuby sú výkonnými pretekármi, čo poukazuje na to, že u tohto výkonného kotrmeliaka je správne stanovený exteriér v súlade s požiadavkou na letový výkon.

                                                                                         MVDr. Jozef TIRPÁK za výbor KCHVK


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TOPlist