Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Východoslovenský kotrmeliak

Prihláška do klubu
Klub chovateľov východoslovenského kotrmeliaka a ostatných kotrmeliakov orientálneho pôvodu (KCHVK).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
Prihláška za člena klubu
 
Titul, meno a priezvisko : ....................................................................................
Adresa ......................................................................................................................................
Dátum a miesto narodenia ..................................................................................
Povolanie ...............................................................................................................................
Telefonický kontakt: .................................................mobil: ................................................
Číslo OP: .................................................................................................................................
Člen ZO SZCH v: ........................................okres: ........................... od roku : ..............
 
Chovám plemeno kotrmeliakov (celým názvom ):
1................................................................................................................od roku:....................
2...............................................................................................................od roku:....................
3................................................................................................................od roku:....................
4................................................................................................................od roku: ...................
 
Farebný ráz a počet chovných zvierat v čase prihlásenia:
....................................................................................................počet: ..................................
....................................................................................................počet: ..................................
....................................................................................................počet: ..................................
....................................................................................................počet: ..................................
....................................................................................................počet: ..................................
....................................................................................................počet: ..................................
....................................................................................................počet: ..................................
 
 Prihlasujem sa za člena KCHVK a zaväzujem sa, riadne si plniť povinnosti z tohto členstva vyplývajúce.
 
V .............................................. dňa ................................
                                                                                          .................................................
                                                                                                    podpis žiadateľa
 
ZO SZCH v ..................................... týmto potvrdzuje, že menovaný je členom našej ZO. Jeho prijatie za člena klubu doporučujeme.
 
                                                                      .................................................................
                                                                                     predseda ZO SZCH
 
Túto vyplnenú prihlášku zašlite na adresu:
MVDr. Jozef TIRPÁK, 17. Novembra č. 70, 080 01 Prešov,
Jozef KARABÁŠ, Bystrická č. 108, 040 11 Košice - Pereš 

 

TOPlist