Založiť webovú stránku alebo eShop
 

Východoslovenský kotrmeliak

Aktuálne oznamy
 
 

Všetkým chovateľom kotrmeliakov oznamujem, že dňa 23.7. 2017 budú prvé preteky birminghamských a východoslovenských kotrmeliakov v Prešove na adrese 17. Novembra č.70, samozrejme v prípade dobrého počasia. Začíname kvôli vysokým teplotám už o 06,00 hod. Predvedené budú dva kŕdle BK a ak sa nezvýši teplota nad 20 °C odlietame aspoň jeden kŕdeľ VK. V prípade dažďa nepretekáme. Prosím všetkých záujemcov o pretekanie, aby sa prihlásili na mojej adrese, telefonicky, alebo na mail. Pretekanie v lete je podstatnejšie výhodnejšie ako v jeseni. Teším sa na účasť. 

                                                                                                              MVDr. Jozef Tirpák, predseda KCHVK 

 
 
Oznamujem všetkých členom Klubu východoslovenských kotrmeliakov a ostatných kotrmeliakov orientálneho pôvodu, aj všetkým záujemcom o členstvo v klube, že Výročná členská schôdza za rok 2016 sa uskutoční dňa 21.5.2017  so začiatkom o 09,30 hod. u MVDr. Jozefa Koreňa na Nerešoch - Mirkovciach, okr. Prešov. Každému členovi boli pozvánky zaslané na známu adresu 28.4. 2017. Schôdzu budeme mať vonku pri ohni, takže tomu prispôsobte oblečenie. Vyhodnotíme preteky, výstavnú činnosť, plán do tohto roku a ďalšie organizačne potrebné záležitosti.  Srdečne sa teším na toto stretnutie.  
 
                                                                                    MVDr Jozef Tirpák, predseda KCHVK
 
 
 
Pozdravujem všetkých chovateľov VK a ostatných plemien holubov zhromaždených v našom klube i tých, ktorí nie sú členmi. Môžu sa nimi stať, ak pošlú vyplnenú prihlášku na adresu predsedu klubu MVDr. Tirpáka. Pomaly začíname chovateľský rok a preto je potrebné sa pomaly pripraviť aj schôdzu klubu. Pdľa záverov poslednej schôdze, najbližšia schôdza by mala uskutočniť u priateľa MVDr. Jozefa Koreňa na Nerešoch Mirkovciach, okr. Prešov. Termín zatiaľ nie je stanovený ale predpokladám, že niekedy v mesiaci máj 2017. Tam radi privítame aj záujemcov o členstvo.
 
                                                                                           MVDr Jozef Tirpák, predseda KCHVK

 

Európske výstavy budú v nasledovnom poradí:
 
29. Európska výstva bude v termíne 9. -11.11. 2018 v meste Hermig v Dánsku  
30. Európska výstva bude v termíne 3. - 5. 12. 2021 v meste Lipsko v Nemecku
31. Európska výstva bude v Rakúsku
32. Európska výstva bude v Holandsku
33. Európska výstva bude v Českej republike     
 
 
 
 
Prihlášky zasielajte na adresu predsedu klubu, teda  tirpak.mvdr@centrum.sk
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPlist