Založiť webovú stránku alebo eShop
 

Východoslovenský kotrmeliak

Aktuálne oznamy
 
 
Oznamujem všetkých členom Klubu východoslovenských kotrmeliakov a ostatných kotrmeliakov orientálneho pôvodu, aj všetkým záujemcom o členstvo v klube, že Výročná členská schôdza za rok 2016 sa uskutoční dňa 21.5.2017  so začiatkom o 09,30 hod. u MVDr. Jozefa Koreňa na Nerešoch - Mirkovciach, okr. Prešov. Každému členovi boli pozvánky zaslané na známu adresu 28.4. 2017. Schôdzu budeme mať vonku pri ohni, takže tomu prispôsobte oblečenie. Vyhodnotíme preteky, výstavnú činnosť, plán do tohto roku a ďalšie organizačne potrebné záležitosti.  Srdečne sa teším na toto stretnutie.  
 
                                                                                    MVDr Jozef Tirpák, predseda KCHVK
 
 
 
Pozdravujem všetkých chovateľov VK a ostatných plemien holubov zhromaždených v našom klube i tých, ktorí nie sú členmi. Môžu sa nimi stať, ak pošlú vyplnenú prihlášku na adresu predsedu klubu MVDr. Tirpáka. Pomaly začíname chovateľský rok a preto je potrebné sa pomaly pripraviť aj schôdzu klubu. Pdľa záverov poslednej schôdze, najbližšia schôdza by mala uskutočniť u priateľa MVDr. Jozefa Koreňa na Nerešoch Mirkovciach, okr. Prešov. Termín zatiaľ nie je stanovený ale predpokladám, že niekedy v mesiaci máj 2017. Tam radi privítame aj záujemcov o členstvo.
 
                                                                                           MVDr Jozef Tirpák, predseda KCHVK

 

 

Pozdravujem všetkých chovateľov VK a ostatných plemien holubov zhromaždených v našom klube. Zdá sa, že preteky sú už ukončené. Z birmingenov odlietali dvaja chovatelia - Koreň a Heržák.  Z VK odlietali holuby, Tirpáka, Železníka, Franka, Beňu a Vavreka. O pretekoch pripravujeme články do časpisu Chovateľ. 

Čaká nás ešte Národná výstava v Nitre, kde by sme iež mohli zareprezenovať. Prihlášku je potrebné poslať do konca októbra.   

                                                                                           MVDr Jozef Tirpák, predseda KCHVK

 

Klubová výstava sa uskutoční pri Oblastnej výstave v Demjate, okr. Prešov v termíne 15. - 16. 10. 2016. Holuby budú umiestnené v samostatnej expozícii v klietkach. Prosím o čo najvyššiu účasť. Prihlášky zašlite v čo najkratšej dobe na adresu Ján Mačo, 082 13 Demjata č. 253, okr. Prešov, alebo telefonicky na č. 0903/278536. Holuby je potrebné doručiť na výstavu dňa 13.10. 2016 do 19,00 hod.

Ponuka na preteky stále platí. Odlietalo už viacero kŕdľov, ale vždy len traja chovatelia Juraj Heržák, MVDr. Jozef  Koreň a MVDr. Jozef Tirpák.  Zatiaľ počasie nám praje, treba sa len prihlásiť na moje tel. číslo.  

                                                                                                          MVDr Jozef Tirpák, predseda KCHVK

 

 Preteky kotrmeliakov v našom klube úspešne pokračujú. Prosím všetkých, ktorí sa chcú do pretekov zapojiť, aby sa t   telefonicky nahlásili u mňa, alebo iného člena výboru klubu. Teším sa na ďalšie preteky. 

                                                                                                                   MVDr Jozef Tirpák, predseda KCHVK

 

Všetkým chovateľom kotrmeliakov i nekotrmeliakov oznamujem s hlbokým zármutkom, že zomrel Peter Samuelis z Košíc. Bol mimoriadnou osobnosťou  a zapáleným chovateľom. Škoda takého výborného chlapa. Prosím všetkých, aby mu venovali spomienku. 

                                                                                                                                             MVDr. Jozef Tirpák    

 

Všetkým chovateľom kotrmeliakov oznamujem, že dňa 10.7. 2016 budú prvé preteky birminghamských a východoslovenských kotrmeliakov v Prešove na adrese 17. Novembra č.70. Začíname kvôli vysokým teplotám už o 06,00 hod. Predpokladám, že budú dva malé kŕdle VK a jeden veľký kŕdeľ Bk. V prípade dažďa nepretekáme. Prosím všetkých záujemcov o pretekanie, aby sa prihlásili na mojej adrese, telefonicky, alebo na mail. Pretekanie v lete je podstatnejšie výhodnejšie ako v jeseni. Teším sa na účasť. 

                                                                                                              MVDr. Jozef Tirpák, predseda KCHVK 

 

Všetkým členom KCHVK a aj záujemcom o členstvo oznamujem, že dňa 10.4. 2016 v čase o 09,00 hod. sa uskutoční výročná členská schôdza vo výstavnom areáli v Košiciach - Barci, Pri Pošte 2. Srdečne všetkých pozývam. Členovia dostanú predvolanky, ktoré budú rozoslané poštou do Veľkej Noci. 

 

Predpokladám, že v polovici októbra 2015 budú preteky na holubníku u mňa v Prešove v niektorú sobotu, alebo nedeľu. Predvedené budú asi dva kŕdle birminghamov MVDr. Jožka Koreňa, dva kŕdle mojich Vk a asi dva kŕdle Stana Vavreka a Ľuba Kišša. Teším sa na účasť návštevníkov. verím, že bude vhodné počasie. Prihláste sa aj ostatní, lebo v súťaži sú nové putovné poháre.   

 

Prosím všetkých členov Klubu chovateľov východoslovenských kotrmeliakov a ostatných kotrmeliakov orientálneho pôvodu, aby sa prihlásili do pretekov  klubu, podľa nových smrníc.  Tieto sú uverejnené na našej sttránke v časti "smernice". na strK prihláseniu treba mať natrénované holuby v kŕdli po 5, 9-10 ks, alebo jednotlivca s doprovodnými holubami. Pretekať môžme s rollermi, aj jednoduchými kotrmeliakmi. Je potrebné si vybrať termín pretekov a tento oznámiť výboru klubu aspoň  týždeň vopred, aby sme mohli zabezpečiť komisiu na posudzovanie. Potom sa už len tešiť na výsledky, aby ste vyhrali putovný pohár klubu. Tento bude úplne nový a predpokaldám, že aj podstatne krajší.   

                                                                                                                      MVDr. Jozef TIRPÁK
 
Všetkým členom KCHVK a aj záujemcom o členstvo oznamujem, že dňa 3.5. 2015 v čase o 09,00 hod. sa uskutoční výročná členská schôdza vo výstavnom areáli v Košiciach, Pri Pošte 2. Srdečne všetkých pozývam. Členovia dostanú predvolanky, ktoré už boli rozoslané poštou.  
 
 
 
Európske výstavy budú v nasledovnom poradí:
 
28. Európska výstva bude v termíne 13. -15. 11. 2015 v meste Metz vo Francúzsku 
29. Európska výstva bude v termíne 9. -11.11. 2018 v meste Hermig v Dánsku  
30. Európska výstva bude v termíne 3. - 5. 12. 2021 v meste Lipsko v Nemecku
31. Európska výstva bude v Rakúsku
32. Európska výstva bude v Holandsku
33. Európska výstva bude v Českej republike     
 
 
 
Pozdravujem všetkých priaznivcov pretekania kotrmeliakov. Posledné preteky Východoslovenských kotrmeliakov budú v Prešove dňa 16.11. 2014 na Ul. 17. Novembra č. 70 u mňa na holubníku so začiatkom o 13.00 hod. Predpokladám, že odlietame asi 7 kŕdľov Vk, čiže bude sa na čo pozerať. Teším sa na všetkých prítomných. 
 
                                                                                                                             MVDr. Jozef TIRPÁK 
 
 
Pozdravujem všetkých našich členov. Pomaly končí pretekárska sezóna. Každý kto má záujem o preteky v tomto roku, má ešte posledný mesiac (november). Zatiaľ pretekalo 5 kŕdľov Vk a 3 kŕdle Bk. Absolvovali sme klubovú výstavu v Košiciach. Vystavených bolo asi 40 holubov od 4 chovateľov. Chcem upozorniť, že v tomto roku súťažíme posledný krát podľa doposiaľ platných smerníc. Od 1.1. 2015 už budeme pretekať podľa smerníc, ktoré sme schválili v minulom roku. Budeme pretekať s rolermi aj jednoduchými kotrmeliakmi. Budeme pretekať aj s bežne veľkým kŕdľom (5 ks) s dvojitým kŕdľom (9 - 11 ks) a aj s jednotlivcom. Z týchto dôvodov je potrebné, aby si každý naštudoval tieto smernice. Budeme musieť ešte vypracovať nový protokol o pretekoch, ktorý budeme schvaľovať na Výročnej členskej schôdzi v marci 2015. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.
 
                                                                                                                          MVDr. Jozef Tirpák      
  
 
 
Prihlášky zasielajte na adresu predsedu klubu, teda  tirpak.mvdr@centrum.sk
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPlist