Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Východoslovenský kotrmeliak

Výsledky pretekov

15. ročník pretekov v akrobatickom a letovom výkone KCHVK.

 

        Klub chovateľov východoslovenských kotrmeliakov  a ostatných plemien orientálneho pôvodu usporiadal v roku 2017 15. ročník pretekov klubu v akrobatickom a letovom výkone, zv. „Memoriál Imricha Konkoľa“ o putovný pohár. Po prvý krát od zavedenia smerníc v roku 2015 sa podaril mimoriadny výkon víťazného kŕdľa VK i druhého v poradí, ktoré môžeme hodnotiť ako rekord klubu. V tomto plemene pretekali len starí „harcovníci“.  V plemene Birminghamských kotrmeliakov sa zapojila nová mladá chovateľka a podaril sa jej husársky kúsok so slušným výkonom. Znova sa nepodarilo zapojiť do pretekania členov mimo východného Slovenska ani tretieho plemena. Množstvo pernatých dravcov znova negatívne zasiahlo do počtov holubov v našich chovoch. Dokonca u predsedu kuna zlikvidovala nad ránom 19.10. 2017 polovicu holubov, samozrejme za 10 najkvalitnejších holubov na holubníku padlo 6 kusov. Do ďalšieho chovateľského roku zostalo zo starších holubíc len 7 ks. Rozoberieme si výsledky pretekov po plemenách.    

Východoslovenský kotrmeliak.

V tomto plemene už po desiaty krát si víťazstvo odniesol MVDr. Jozef Tirpák z Prešova. Dňa 23.7. 2017 pretekal s kŕdľom výletkov rozličných farieb. Kŕdeľ štartoval o 9,05 hod. za polojasného počasia, jemného sev. vánku, o teplote asi 19 °C. Kŕdeľ lietal len v malej výbornej výške, vo výbornej kvalite kŕdľového letu. Akrobaciu holuby začínali zväčša náhle, avšak ukončenie bolo niekedy s prepadom. Akrobacia bola pestrá, holuby sa po akrobacii vracali rýchlo do kŕdľa. Zaznamenali sme tri plné akcie, čiže všetky holuby skotrmelcovali naraz. Mali výborná frekvenciu akrobacie aj keď mali dlhšie pasáže bez akrobacie. Viac krát rolovali z hranice malej výšky na niekoľko krát až nad strechy domov, čo môžeme označiť ako roj komárov. Pretek skončil uplynutím času na pretekanie o 09,45 hod, ale kŕdeľ pokračoval v lete a akrobacii ešte dve minúty a spolu zosadol na strechu. Za uvedených 40 minút sme napočítali 163 šnúr bodovanej akrobacie v základnej dĺžke 3 plné akcie a 27 šnúr dvojnásobnej dĺžky. Tento výkon im vyniesol 233,5 bodov. Kŕdeľ mal aj 77 nebodovanej akrobacie. Oproti minulému roku keď bol výkon 114 bodov, je to zlepšenie viac než  dvojnásobné.  Keďže posledný rekord mal hodnotu 1980 bodov podľa starých smerníc, tento výkon by bol výrazne vyšší a tak ho považujeme na nový rekord klubu. Výkon tohto kŕdľa potešil všetkých prítomných, MVDr. J. Koreňa, Stana Vavreka, Mateja Beňu i Fera Železníka.       

Druhé miesto získali holuby Stanislava Vavreka z Veľkého Šariša. Pretekal dňa 6.8. 2017 za polojasného počasia s teplotou asi 15°C a jemného sev. vánku. Pretekal s výletkami  rozličnej farby. Kŕdeľ štartoval v čase o 06,17 hod., ale pretek začal na pokyn chovateľa o 06,18 hod, keď vyleteli do vyššej výšky. Kŕdeľ lietal v malej výške vo voľnejšej formácii,  ale dostatočne vysoko na predvádzanie akrobacie. I napriek narušovaniu pohody kŕdľa preletujúcimi mestskými holubami. Akrobacia bola menej razantná, ale pestrá s výborným začiatkom. Niektoré akrobacie holuby ukončili s prepadom. Narátali sme tomuto kŕdľu 170 šnúr akrobacií v bežnej dĺžke, čiže viac ako víťazný kŕdeľ, ale bez plných akcií a len s polovičným množstvom šnúr s dvojnásobnou dĺžkou ak víťazný kŕdeľ. V clkovom súčte i tak dosiahli 190,5 bodu, čo je výborný výkon. Pretek skončil zosadnutím druhého holuba v čase o 06,48 hod.  

Tretie miesto získal František Železník zo Zlatej Bane okr. Prešov. Tiež 6.8. 2017 lietal s kŕdľom rozlične sfarbených výletkov. Pretek začal o 07,45 hod. a ukončil ho zosadnutím v čase o 08,12 hod. Lietali v malej výške dostatočne vysoko vo voľnejšom kŕdli. Stalo sa, že zriedkavo lietali aj mimo kŕdeľ, kedy sa im akrobacia nepočítala. Pestrá akrobacia mala náhly začiatok, avšak ukončenie bolo s výraznejším prepadom. Akrobacia bola dobrej frekvencie, ale  menej razantná. Kŕdľu sme zapísali 85 bodovaných, skôr krátkych šnúr akrobacie  a 3 akrobacie dvojnásobnej dĺžky. Za tento výkon kŕdeľ získal spolu 89,5 bodu.

Štvrté miesto získali holuby Jozefa Karabáša z Košíc Pereša. Pretek sa uskutočnil dňa 15.10. 2017 za polojasného počasia, za bezvetria pri teplote 10°C. Pretekal s mladými holubami rôznej farby. Pretek sa uskutočnil pomerne neskoro, lebo vždy pri tréningoch mu dravce zobrali holuba a tak musel kŕdeľ dopĺňať vždy novými holubami. To sa postupne prejavilo aj na celkovom výkone. Za 15 minút predviedli 38 šnúr bodovanej akrobacie a získali tak 38 bodov. Okrem toho mali aj 27 nebodovanej akrobacie. Pretek bol ukončený zosadom 2. holuba.   

Birminghamský kotrmeliak

Tohto roku sme pretekali len s malými kŕdľami. Zúčastnili sa traja už ostrieľaní borci a jedna novicka, mladá chovateľka Timea Heržáková. Ako to býva zvykom v našom klube,  pri prvom vystúpení  sa umiestnila vysoko, dokonca najvyššie ako sa dalo.

V roku 2017 na VČS sme prijali ako nádejnú chovateľku Timeu Heržákovú a hneď v tomto roku sa zapojila do pretekov. Dňa 13.8. 2017 predviedla kŕdeľ zložený z troch modrých jarabých, jedného čierneho a jedného červeného jarabého BK. Všetky boli v bielohrotej, bielohlavej a bielochvostej kresbe. Bolo sychravé počasie s drobným mrholením s jemným vánkom, teplota 13 °C. Holuby boli vypustené o 07,31 hod. a pretek začal o minútu neskôr. Kŕdeľ lietal v malej výške až na hranici strednej výšky, vo voľnejšej formácii a niekedy sa až odpojil jeden holub. Niekoľko krát sa holuby na krátky čas rozleteli mimo kŕdeľ, kedy sme akrobaciu nemohli počítať. Akrobacia bola veľmi dobrá tvorená  kotrmelcami, dostatočne razantná, s dobrým nástupom, avšak niekedy bolo ukončenie iným akrobatickým prvkom, či padaním. Bola však v dobrej dĺžke. Zaznamenali sme 4 plné akcie a 16 dvojnásobne dlhých šnúr. Šnúr v základnej dĺžke bolo 222 a 150 nebolo hodnotených. Po spočítaní získaných bodov so prišli k číslu 286 bodov a tým jasné prvenstvo. Najúspešnejšieho chovateľa BK MVDr. Jozefa Koreňa porazila o 57,5 bodu. Pretek bol ukončený v čase o 08,17 hod, prvý holub zosadol v čase o 08,27 a ostatný holuby zosadli o 08,32 hod.  

Druhé miesto s BK rôznych farieb získal MVDr. Jozef koreň z Prešova, keď dňa 23.7. 2017 v čase o 06,21 hod. za polojasného počasia s južným vánkom a teplotou 16 °C vypustil svojich 5 Bk. Pretek začal o 06,23 hod. Kŕdeľ lietal spočiatku v malej a strednej výške a od 06,55 hod. 5 minút vo veľkej výške a 3 minúty v miziacej výške. V čase o 07,03 uplynul čas 40 minút a pretek bol ukončený. Kŕdeľ však lieta i naďalej. V čase o 07,10 hod sa ako prvý objavil čierny samec a zroloval asi 30 m šnúrou tesne nad strechu a už lietal sám a roloval. Kŕdeľ sa objavil o 7,17 hod. a za súčasnej akrobacie lietal až do 07,39 hod. Ako prvý zosadol vyššie uvedený čierny samec o 07,30  hod. Akrobacia bola prudká, razantná, výborne predvedená  avšak pomerne veľa bolo nebodovanej akrobacie  (134). Za predvedený výkon dostal kŕdeľ spolu 228.5 bodu.

Tretie miesto získal MVDr. J. Koreň so svojím druhým kŕdľom výkonom 204 bodov. Pretekal dňa 6.8. 2017, kedy kŕdeľ čiernych Bk s čiernym fŕkaným lietal od 07,03 do 07,28 hod. Kŕdeľ lietal len v malej ale dostatočnej výške s mimoriadne kvalitnou akrobaciou. Náhly začiatok, prudká akrobacia a náhly koniec akrobacie, to bol naozaj zážitok pozerať sa. Mali 26 dvojnásobne dlhých šnúr za čo dostali 39 bodov. Za bodovanú akrobaciu dostali 165 bodov čo spolu činilo 204 bodov. 71 akrobacií bolo nebodovaných.

Štvrté miesto získal kŕdeľ J. Heržáka s počtom 177 bodov. Narátali sme im 127 šnúr bodovanej akrobacie a 5 plných akcií. Akrobacia bola pomerne krátka. Veľa akrobacie bolo po jednom kotrmelci, kde kŕdeľ nezískaval body (256). Akrobacia bola razantná, dobrej frekvencie a po spustení akrobacie 1. Holuba ostatné ho nasledovali. Bolo na čo pozerať.   

Piate miesto získal Stanislav Vavrek z veľkého Šariša. Jeho holuby získali 165,5 bodu. Kŕdeľ lietal v malej až strednej výške v dobrej razancii. Do akrobacie sa holuby dostávali náhle s dobrým nástupom.  I tento výkon bol veľmi slušný.

Záverom je potrebné poďakovať všetkým chovateľom za snahu a chuť pripraviť holuby k pretekom. Rozhodcom i prítomným v komisii Ing. M. Košťanovi, MVDr. J. Koreňovi, MVDr. J. Tirpákovi, F. Železníkovi, M. Beňovi, S. Vavrekovi a Jurajovi Dožovi zo ZO SZCH  Prešov Dúbrava za ochotu nájsť si voľný čas a prísť na preteky. Veríme, že ich príklad privedie ďalších chovateľov do nášho klubu a členom k pretekaniu. Kotrmeliaky nie sú na to, aby sedeli vo voliérach, ale aby nás chovateľov potešili vo vzduchu svojím akrobatickým umením.

Všetkým chovateľom prajem veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a chovateľských úspechov v ďalšom roku. Kotrmeliačkárov pozývam na preteky v roku 2018. Všetkých chovateľov kotrmeliakov orientálneho pôvodu  pozývame do nášho klubu a radi ich privítame vo výstavníckej, ale aj pretekárskej činnosti, slúžiacej k rozvoju týchto plemien. Prihlášku do klubu a ďalšie informácie nájdete na  našej stránke www.vslkotrmeliak.wbl.sk.  

 

                                                                                                            MVDr. Jozef TIRPÁK, Prešov 

                                                                                             

 

 

14. ročník pretekov v akrobatickom a letovom výkone KCHVK.

 

        Klub chovateľov východoslovenských kotrmeliakov  a ostatných plemien orientálneho pôvodu usporiadal v roku 2016 14. ročník pretekov klubu v akrobatickom a letovom výkone, zv. „Memoriál Imricha Konkoľa“ o putovný pohár. Po prvý krát sa do pretekov zapojilo aj tretie plemeno a to rakovnícky kotrmeliak Juraja Heržáka. Znova je to pokrok v činnosti klubu. Pretekov birminghamských kotrmeliakov bolo veľa a to malých i veľkých kŕdľov a aj jednotlivcov. Preto vyhodnotenie na toto plemeno pripravil MVDr. Jozef Koreň, dlhoročný a úspešný chovateľ. Posledné roky sa mimoriadne rozmnožili pernaté dravce na Slovensku, čo negatívne ovplyvňuje chov holubov, o to viac  letovo výkonných plemien. Straty na odchovoch sú v rozsahu 20 – 50 %, často i viac. V lete sú to populácie našich dravcov a v jeseni a v zime severské populácie. Pretekalo sa len na Východnom Slovensku. Už dlhodobo sa nám nedarí rozšíriť preteky do ďalších častí Slovenska, hoci členovia nášho klubu pochádzajú z celého Slovenska.  

        V plemene východoslovenský kotrmeliak už po deviaty krát si víťazstvo odniesol MVDr. Jozef Tirpák z Prešova. Dňa 22.10. 2016 pretekal s kŕdľom ročných a dvojročných samcov rozličných farieb. Kŕdeľ štartoval o 11,10 hod. za polojasného počasia, jemného sev. vánku, o teplote asi 13 °C. V čase o 11.15 hod. zosadol modrý jarabý samec. Pretek pokračoval až do 10.27 hod, kedy zosadol druhý holub. Tým skončil pretek. Akrobacia bola razantná, s dobrým nástupom, avšak niektorú končili holuby s väčším prepadom.  Viackrát  holuby vyleteli až na hranicu strednej výšky, odkiaľ skotrmelcovali na 3 – 4 krát nad strech domov. Skoro polovica akrobacie bola v dlhých šnúrach za ktorú dostali po 1,5 bodu. Počas preteku sme zaznamenali 69 šnúr bodovanej akrobacie bežnej dĺžky  a 30 šnúr dvojnásobnej dĺžky. Len 5 akrobacií nebolo bodovaných. Za pretek v trvaní 17 minút získal kŕdeľ spolu 114 bodov. Oproti minulému roku je to minimálne zlepšenie. Len o 9 bodov.

        Druhé miesto získali holuby Františka Železníka zo Zlatej Bane. Pretekal dňa 22.10. 2016 za jasného počasia s teplotou asi 14°C a jemného sev. vánku. Pretekal s holubicami rozličného veku. Aj pri tomto preteku zosadla prvá holubica po 9. minútach. Pretek však pokračoval s ostatnými  holubami.  Aj tento kŕdeľ predviedol výbornú akrobaciu. Lietali len v malej výške vo voľnejšom kŕdli na relatívne malom priestore, čo poskytlo prítomným chovateľom výborný zážitok. Akrobacia bol mimoriadne razantná v dobrej frekvencii, s náhlym začiatkom a rýchlym ukončením. Mizivé percento akrobacie bolo ukončené s dlhším padaním. Pretek bol ukončený zosadnutím druhej holubice po 17 minútach. Zaznamenali sme u tohto kŕdľa 75 priemerne dlhých akrobacií, 20 akrobacií s dvojnásobnou dĺžkou, čím tento kŕdeľ získal 105 bodov a druhé miesto v klube.

       Tretie miesto získal novic Michal Franko zo Spišského Hrušova s mladými holubami. Pretekal dňa 15.8. 2016 za oblačného počasia, pri bezvetrí a teploty asi 14 °C. Kŕdeľ lietal na hranici malej a strednej výšky s dobrým kŕdľovým letom. Zriedkavo sa odpojil jeden holub na krátky čas. Za 30 minútový pretek sme napočítali 83 šnúr priemerne dlhej akrobacie, 7 šnúr dvojnásobnej dĺžky akrobacie, čím kŕdeľ získal spolu 93,5 bodu. U tohto kŕdľa sme narátali najviac nebodovanej akrobacie a to až 44. Na holuboch bolo vidno radosť z letu, rýchly a ľahký nástup do akrobacie, dobré ukončenie, pestrá akrobacia, ale prevahu mali kotrmelce dozadu. Uvedených 93,5 bodu mu priniesli 3 miesto.

     Štvrté miesto získali holuby Mateja Beňu zo Záhradného, okr. Prešov. Pretek sa uskutočnil dňa 23.10. 2016 za zamračeného počasia s jemným severným vánkom a teplote 10°C. Pretekal s mladými holubami v dobe od 10,21 hod. do 10,44 hod. Počas preteku sme napočítali 88 bodov kvalitnej akrobacie. Aj v tomto prípade predčasne zosadol jeden holub.  

        Piate miesto získal druhý kŕdeľ MVDr. Tirpáka za 78 bodov s mladými holubami. Ďalšie poradie bolo Stanislav Vavrek z Kanaša – Veľký Šariš,  a tretí a štvrtý  kŕdeľ  MVDr. Tirpáka.

        V kategórii jednoduchých kotrmeliakov pretekal s rakovníckymi kotrmeliakmi Juraj Heržák zo Starej Ľubovne na dvore u svojich rodičov v Kamienke. Je to tretie plemeno v našom klube, ktoré sa pretekov zúčasnilo.  Pretekal dňa 4.8. 2016 s mladými sedlatými RK rozličných farieb. Pretek začal o 11,22 hod a ukončený bol zosadnutím kŕdľa v čase o 11,38 hod. Kŕdeľ lietal len v malej výške. Za uvedených 16 minút komisia rozhodcov napočítala 63 akrobacií. Samozrejme, že len po jednom až dvoch kotrmelcoch. Sú to jednoduché kotrmeliaky, akrobacia v šnúre je nežiadúca a do hodnotenia sa nezapočítava. I tak boli zistené dve akrobacie v šnúre po 3 kotrmelcoch. Kŕdeľ lietal vo voľnejšej formácii a zriedkavo sa niektorý holub odpojil. Akrobacia bola razantná, pomerne typická, v dobrej frekvencii. Veď 63 akrobacií za 16 minút je výborný výkon. Veríme, že nezostane v tom len sám a do pretekania sa zapoja aj ďalší chovatelia, verme že s ďalšími plemenami.

        Pre úplnosť spomeniem ešte výsledky v plemene birminghamský kotrmeliak. V pretekoch jednotlivcov vyhrala čierna bielohlavá, bielochvostá, bielohrotá holubica č. 575/16 A, majiteľa MVDr. Jozefa Koreňa za 79,2 bodov. Druhé miesto čierna holubica s rovnakou kresbou J. Heržáka za 26,4 bodu. S veľkým kŕdľom (9 – 11 holubov) pretekal len MVDr. J. Koreň a dosiahol 256 bodov. Tento výkon bol podčiarknutý aj tým, že kŕdeľ lietal od 6,57 hod. do 08,55 hod, čiže necelé dve hodiny. Keďže dĺžka preteku je v zmysle smerníc  obmedzená na 40 minút a kŕdeľ nemal snahu zasadnúť, tak sme ho hodnotili počas celej doby lietania a to vždy v 40 minútových častiach, s výnimkou 5 minútových prestávok. Pri prvých 40 minútach kŕdeľ získal 234,5 bodu, druhý je uvedený vyššie a v posledných 25 minútach získal 97,5 bodu. Z týchto čísel je zrejmé, že sa jednalo o mimoriadny akrobatický výkon. V malých kŕdľoch (5 holubov) získal prvé tri miesta MVDr. J. Koreň s výkonmi 223 bodov, 174,5 bodu, a 162 bodov. Až 4. miesto získal kŕdeľ J. Heržáka s počtom 145,5 bodu. Aj tento výkon je však dvojnásobne lepší, ako  prvé miesto z minulého roku  (72,5 bodu).  

        Záverom je potrebné poďakovať všetkým chovateľom za snahu a chuť pripraviť holuby k pretekom. Rozhodcom Ing. M. Košťanovi, MVDr. J. Koreňovi, MVDr. J. Tirpákovi,  Františkovi Železníkovi, Matejovi Beňovi a S. Vavrekovi za ochotu nájsť si voľný čas a prísť na preteky. Veríme, že ich príklad privedie ďalších chovateľov do nášho klubu a členom snahu k pretekaniu. Kotrmeliaky nie sú na to, aby sedeli vo voliérach, ale aby nás chovateľov potešili svojím akrobatickým umením.

        Všetkým chovateľom prajem veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a chovateľských úspechov. Kotrmeliačkárov pozývam na preteky v roku 2017. Všetkých chovateľov kotrmeliakov orientálneho pôvodu  pozývame do nášho klubu a radi ich privítame vo výstavníckej, ale aj pretekárskej činnosti, slúžiacej k rozvoju týchto plemien. Prihlášku do klubu a ďalšie informácie nájdete na  našej stránke www.vslkotrmeliak.wbl.sk.  

 

                                                                                         Za výbor KCHVK Prešov

                                                                                              MVDr. Jozef TIRPÁK

                                                                                              

 
 
 
Preteky Birminghamských rolerov 2016
 
 
Pretek 11 členného kŕdľa
 
           V tomto roku využil možnosť lietať všetky druhy klubových pretekov BR iba MVDr Jozef Koreň a to aj napriek všetkým problémom, ktoré s pernatými dravcami má. Ako prvý v KCHVK odlietal 11 ks kŕdeľ s mláďatami, ktoré však museli byť, práve kvôli dravcom, v tréningu na holubníku MVDr. Jozefa Tirpáka. Holuby boli vypustené dňa 10. júla 2016 o 06:52 hod. za jasného teplého počasia a úplneho bezvetria. Zo začiatku lietali pomerne rýchlo a vysoko, často až na hranici hodnotiteľnosti akrobacie (2x kratšie prerušenie hodnotenia). Pretek začal o 06,57 hod. Lietali v  tak zrazenom kŕdli, že to bolo až na úkor akrobacie. V druhej polovici preteku keď sa let trocha viac skľudnil, pribudlo aj viac akrobacie. Celkove podali holuby výkon na úrovni posledných tréningov, v tréningoch však mali, čo sa týka akrobacie, lepšie začiatky. (Posledný týždeň boli trénované každý deň, v sobotu pred tréningom dostali 1 dňovú prestávku, ktorá ako sa zdá, im z hľadiska akrobacie skôr neprospela). Celková doba letu bola 2 hod 3 minúty, pričom im bolo napočítané celkovo 569 bodovaných akcií – tzv. reťazí. Pritom ešte neboli hodnotené počas dvoch asi 5 minútových prestávok - vždy po 40 minútach hodnotenia. V celkovej dĺžke letu tak prekonali rekord klubu, ktorý od r. 2010 držal kŕdeľ BR Jána Baníka. Podľa platných letových smerníc im oficiálne do súťaže bolo započítaných 253 bodovaných akrobacií, dosiahnutých počas 40 minút preteku. Akrobacia bola dostatočne razantná, u tých najlepších holubov s dierkou uprostred, čo je znakom vysokej kvality rolovania. Niekoľkokrát zroloval nadol aj celý kŕdeľ, ale nie úplne naraz, v tom istom momente, ale akoby  “na 2x”, takže “full turn” sa  im nemohol započítať. Získali spolu 256 bodov.
 
            Hodnotenie akrobacie veľkého kŕdľa rolerov (9 – 11 ks) je na samostatnú kapitolu, je oveľa náročnejšie ako hodnotenie malého kŕdľa (5 ks). Na tom sa svorne zhodli všetci prítomní chovatelia. Vyžaduje si to aj dobrú kolektívnu spoluprácu, hlavne ak prebieha súčasne aj pretek jednotlivca a pritom napr. holuby lietajú vo voľnejšom kŕdli. Práve z dôvodu lepšieho zjednotenia si názorov na hodnotenie 11 ks kŕdľa, hodnotenie neoficiálne pokračovalo aj po ukončení vlastného súťažného 40 minútového preteku.  Za najproduktívnejšieho jedinca bola vyhlásená tmavá bielohlavá šimľa s tmavým chvostom s číslom SK 7 16A 561. Pôvodne bola plánovaná aj na súčasný pretek jednotlivca, ale pre náročnosť posudzovania akrobacie veľkého kŕdľa sme ju do tejto súťaže neprihlásili. Predvádzala veľmi frekventnú akrobaciu a vo veľmi slušnej kvalite: prevažne po 5-7 kotrmelcov s dierkou uprostred. V posledných kontrolných tréningoch dosahovala cez 50 akrobacií za 40 minút. Mať takých špičkových jedincov plný holubník... Ešte o niečo kvalitnejšiu akrobaciu v tomto preteku dosiahol čierny bielohlávok č. SK 7 16A 564. Razantných 7-9 kotrmelcov s dierkou uprostred, s náhlym začiatkom a hladkým čistým ukončením v smere letu. Pre úplnosť treba uviesť, že tento 11 ks kŕdeľ bielohlávkov bol vybraný zo 16 ks odstavených mláďat, z ktorých 14 bolo schopných odlietať pretek. Z priestorových dôvodov museli byť držané spolu s ostatnými odstavenými mláďatami BR a VK, takže ovplyvňovanie dĺžky a výšky letu riadeným kŕmením nebolo dosť dobre možné. Bielohlávky MVDr. Jozefa Koreňa tak predviedli nielen svoju spoľahlivosť a tradične dobrú kvalitu, ale aj potenciál svojho plemena - lietať disciplinovane v kŕdli, dlho a vysoko a pritom často a kvalitne rolovať.
 
           Pretek jednotlivca odlietal MVDr. Jozef Koreň v ten istý deň na svojom vlastnom holubníku na chalupe na Nierešoch. Aj keď bol pôvodne plánovaný až na neskôr, vzhľadom na to že sa neuskutočnil pretek jednotlivca v 11 ks kŕdli, MVDr J. Koreň sa rozhodol využiť prítomnosť komisie a odlietať, aj keď  trocha predčasne, pretek jednotlivca. Kŕdlik z 3 ks holubíc bol kvôli dravcom trénovaný iba obdeň a vždy len tesne pred západom slnka. Pri posledných tréningoch dosahovali 40 minútové lety v ideálnej výške a boli naučené zosadať na signál. Iný čas preteku, na aký boli zvyknuté v tréningu, ale hlavne horúce počasie a dravce krúžiace vysoko na oblohe, veľmi nepriaznivo ovplyvnili ich výkon. Lietali vyššie a oveľa nervóznejšie ako obyčajne. Jedna zo sprievodných, menej skúsených holubíc, sa začala odpájať a po 16 minútach zosadla, takže ďalej lietali len 2 ks, ktoré zosadli po 34 minútach. Všetky 3 holubice však predviedli veľmi kvalitnú akrobaciu s malou dierkou uprostred. Najkvalitnejšiu a najhlbšiu akrobaciu o 7-9 otáčokch mala práve tá holubica, ktorá predčasne zosadla. Podľa majiteľa mladé jedince ešte neukázali všetko, čo je v nich, ale dosť toho už naznačili. Do súťaže jednotlivca prihlásená tmavá bielohlavá holubica so šimeľ faktorom dosiahla  60 akrobacií za 33 minút, prevážne o 5-7 otáčkach. Napriek kvalitnej akrobacii jej bol komisiou správne udelený bonus “iba” 1,2 (kvôli viacerým chybám v zakončení niektorých akrobacií: točenie okolo krídla na záver rolovania, či neukončenie akrobacie v smere letu). Zrejme tým, že nebola nútená sledovať kŕdeľ, tak si dovolila oveľa viac šantiť na záver akrobacie. Po prepočítaní koeficientov získala 79,2 bodu. 
 
Preteky 5 členného kŕdľa
 
         Mláďatá BR z 11 ks kŕdľa MVDr. Jozefa Koreňa, umiestnené v tréningu u MVDr. Jozefa Tirpáka, boli za 2 týždne preorientované na lietanie v dvoch “päťkách”. Lepší kŕdeľ pritom dosiahol v poslednom kontrolnom tréningu v piatok, 231 akrobacií za 40 minút letu. Pretek BR sa uskutočnil v nedeľu 24.7.2016 za pekného počasia a slabého vetríka. Štart 1. prihláseného kŕdľa bol o 06:47. Holuby lietali znova pomerne vysoko a rýchlo vo veľmi zrazenom kŕdli, pri akrobacii im však akoby trochu chýbal elán a radosť z pohybu, čo niektorí hodnotili ako známku pretrénovanosti. Holuby mali v sobotu voľno, predtým lietali kvôli nedostatku času dosť nepravidelne. Zvlášť kvalitnú akrobaciu predviedli tmavá bielohlavá šimľa s tmavým chvostom a čierny bielohlávok s nepoznačeným chvostom, ktoré sa predtým dobre presadili aj vo veľkom kŕdli. Tentoraz kŕdeľ dosiahol 209 hodnotiteľných akrobacií za 40 pretekových minút. Ich celkový let však trval 50 minút, keď holuby jednotne zosadli o 7,35 hod. Celkove dosiahli 223 bodov, čo znamenalo 1. miesto v klube v rámci BR. 
          Pretek 2. kŕdľa MVDr J. Koreňa sa uskutočnil v ten istý deň od 10,03 hod. Zloženie kŕdľa však bolo na poslednú chvíľu zmenené - boli do neho zaradené 3  mladšie holuby, práve pre podozrenie na pretrénovanosť a stratu elánu pri tých starších mláďatách. To sa v preteku potvrdilo, ale zároveň aj vypomstilo. Holuby v takejto zostave lietali prvýkrát, pričom pridaný červený jarabý bielohlávok začal lietať mimo kŕdľ a nakoniec aj predčasne zosadol po 7 minútach letu, čo predtým v tréningoch nikdy neurobil. Tým pripravil kŕdeľ o cenné body a divákov o krajší zážitok. Ostatné 4 ks odlietali pretek v primerane zrazenom kŕdli a v ideálnej  výške na pozorovanie. Ich akrobacia bola veľmi slušná a vyrovnaná, rolovali s takým elánom, že miestami sa páčil každému iný holub. Predsa len najkvalitnejšie rolovala čierna bielohlavá holubica s chvostom poznačeným na oboch stranach – č. SK 7 16C 558 a vľavo poznačený čierny bielohlávok č. SK 7 16C 553, obe z pôvodného kŕdľa. Z mladšich upútal pozornosť  svojou kvalitou a elánom červený svetlo jarabý bielohlávok č. SK 7 16C 567 s chvostom poznačeným na každom chvostovom pere na spôsob  “lenty”, takže bol aj veľmi dobre pozorovateľný. Celkovo kŕdlik dosiahol  167 akrobacii za 37 minút preteku a získal 174,5 bodov, čo je veľmi slušný výsledok na prakticky 4 členný kŕdlik. Stačilo to na 2. miesto v klube. Let trval 37 minút, keď zbývajúce  4 ks jednotne zosadli o 10,40 hodine.  
      Ďalšie dva preteky malých kŕdľov MVDr. Jozefa Koreňa sa uskutočnili v nedeľu 4. augusta 2016, tentoraz  išlo o mladších holubov na holubníku Juraja Heržáka v Kamienke, okr. Stará Ľubovňa. Prvý kŕdeľ MVDr. Jozefa Koreňa odštartoval o 07.56 hod za pekného a teplého počasia. Holuby lietali disciplinovane, v pomerne zrazenom kŕdli, prevažne v optimálnej výške na pozorovanie. Kvalita akrobacie bola primeraná veku mláďat a stavu preperovania, celkove jej chýbala len väčšia razancia a hlavne hĺbka. Holuby dosiahli 131 akrobacií za 25 minút, keď jednotne zosadli o 08,21 hod. Mali aj tri plné akcie, čo znamenalo pre nich 162 bodov a 3. miesto v klube.
     Druhý kŕdeľ MVDr. Jozefa Koreňa odštartoval o 09.55 hod. ten istý deň. Holuby tak isto lietali veľmi disciplinovane, v optimálne zovretom kŕdli, prevažne aj v optimálnej výške na pozorovanie. Oproti prvému kŕdľu tak pôsobili, ako kŕdeľ, ešte o niečo lepším dojmom. Kvalitou a hĺbkou akrobacie však nedosahovali úroveň 1. kŕdľa. Za 26 minút preteku a 51 akrobacií, dosiahli 51 bodov, čo stačilo na 5. miesto v klube. V tejto sezóne muselo byť kvôli dravcom, preverených na cudzích holubníkoch 43 ks mláďat BR odchovaných Dr. Koreňom: 20 ks na holubníku MVDr. Jozefa Tirpáka v Prešove, 13 ks u Juraja Heržáka v Starej Ľubovni a 10 ks u Dana Galamboša vo Zvolene. Úspešne odlietali 6 pretekov (1x 11 ks, 4x 5 ks a 1x jednotlivec). Na domáci holubník bol odlietaný iba 1 pretek jednotlivca, aj to len predčasne a za cenu strát niekoľkých nádejných mláďat. 
       Tohoročné výsledky pretekov potvrdili spoľahlivosť a veľmi dobrú výkonnostnú úroveň chovu, dlhodobo vedeného líniovou plemenitbou a osvieženého vybranými anglickými importmi. Šľachtiteľská práca zameraná na zvýšenie kvality a hĺbky akrobacie prináša tiež svoje ovocie.  
 
Juraj Heržák
 
      V nedeľu 4.8.2016 odlietal svoje 2 päťčlenné kŕdle aj Juraj Heržák zo Starej Ľubovne na holubníku v Kamienke. Prvý kŕdeľ odštartoval o 08,35 hod. Kŕdľovú disciplínu od začiatku narúšal jeden holub, ktorý sa často odpájal a tiež príliš zaťahoval kŕdeľ do výšky. Kŕdeľ tak lietal na hranici hodnotiteľnosti a dokonca na niekoľko minút zmizol aj v nedohľadne. To je však pri roleroch nežiaduce, prakticky sa takto pripravujú o možnosť získať viac bodov. Akrobacia bola pomerne rýchla, ale krátka, takže veľa akcií nebolo možné započítať. Prvý holub zosadol po 12. minútach, ostatné po 40 minútach. 144 započítateľných akrobacií za 40 minút znamenalo 4. miesto v klube so 145,5 bodmi.
        Druhý kŕdeľ odštartoval o 10,32 hod. už za pomerne horúceho počasia. Bol to združený pretek, čiže súčasne prebiehal aj pretek jednotlivca. Po nejakej dobe sa začala u holubov prejavovať tendencia správať sa síce ako kŕdeľ, ale lietať v dvoch letových výškach. Neskôr dochádzalo aj k letu holubov mimo kŕdeľ, takže hodnotenie bolo z tohto dôvodu niekoľkokrát prerušené, až kým nelietali spolu 4 holuby, čo znamenalo citeľnú stratu bodov. Akrobacia bola častá, ale krátka, takže znova jej značná časť nemohla byť započítaná. Kvalita tiež o niečo nižšia ako pri prvom kŕdli, Tento druhý kŕdeľ mal zarátaných 30 akrobacií za 39 minút preteku, čo znamenalo 30 bodov a 6. miesto v klube.
 
Pretek jednotlivca
      Do súťaže prihlásená tmavá bielohlavá holubica Juraja Heržáka  v združenom preteku s malým kŕdľom. Preto mala celý chvost poznačený červeným sprejom, takže bola v rámci päťky dobre viditeľná. Bola síce najlepšia z kŕdľa, čo sa týka frekvencie aj kvality rolovania, ale platí o nej to, čo aj o celom kŕdli – veľa príliš krátkej akrobacie, ktorá nemohla byť akceptovaná. Celkove mala tendenciu lietať vyššie. Získala 26,4 bodu za 24 započítateľných akrobacií, čo znamená 2. miesto v jednotlivcoch v rámci klubu.            
 
 Ďalší chovatelia Birminghamských kotrmeliakov sa žiaľ, práve pre problémy s dravcami, do pretekov neprihlásili.
 
 
                                                                                                           Za výbor KCHVK Prešov                                                                                                                                   
                                                                                                                MVDr. Jozef Koreň

 

 

 

 

13. ročník pretekov v akrobatickom a letovom výkone KCHVK.

 

          Klub chovateľov východoslovenských kotrmeliakov usporiadal v roku 2015 13. ročník pretekov klubu v akrobatickom a letovom výkone, zv. „Memoriál Imricha Konkoľa“. Nízky počet chovateľov na pretekoch bol výsledkom viacerých negatívnych vplyvov. Hlavný podiel má veľká početnosť pernatých dravcov v miestach chovu našich holubov. To spôsobilo, že preteky sme odsunuli do neskorej jesene., čo tiež negatívne ovplyvnilo výkon. Jozefovi  Karabášovi v Košiciach vychytali dravce 45 holubov, MVDr. Jozefovi Koreňovi vychytali dravce skoro celú prvú a druhú liaheň, čiže spolu 38 mladých holubov a 9 ks z chovného kŕdľa. U Mateja Beňu zmizlo spolu 33 holubov, z veľkej časti to boli mláďatá. Rovnako podobné straty mal Milan Leško v Trebišove, Stano Vavrek z Kanaša, Janko Baník z malej Domaše i Ing. Miloš Košťan z Košíc. Pretekov sa zúčastnili chovatelia len s dvoma plemenami VK a Bk. Navyše sme po prvý krát pretekali podľa zmenených smerníc.  Tým sa začala ďalšia etapa v pretekaní v našom klube. I napriek rozšírenej možnosti pretekania. Nevyužili sme pretekanie jednotlivcov a ani tzv. veľký kŕdeľ (9 – 11 ks.). Pretekali sme len s malým kŕdľom v počte 5 ks.  Pretekalo sa len na Východnom Slovensku. Nedarí sa nám rozšíriť preteky do ďalších častí Slovenska, hoci naše  plemená sa chovajú na celom Slovensku.  

        V plemene Východoslovenský kotrmeliak už po ôsmy krát si víťazstvo odniesol MVDr. Jozef Tirpák z Prešova. Dňa 17.11. 2015 pretekal s dvoma kŕdľami, ale druhý kŕdeľ nebol hodnotený. Po 9. minútach zaútočil na kŕdeľ sokol, úplne rozbil kŕdeľ, ale nič nechytil, aj keď útoky zopakoval. Víťazný kŕdeľ štartoval v čase o 11,42 hod. za zamračeného počasia, južného vánku pri teplote 10 °C. Kŕdeľ tvorili holuby rôzneho veku a farieb. Na 10 minút bol prerušený pretek, nakoľko holuby boli mimo kŕdľa.  Prvý holub zosadol v čase o 11,54 hod. Keďže zosadol pred 15. minútou,  pretek pokračoval. Pretek bol ukončený v čase o 12,22 hod, po uplynutí časového limitu 40 minút. Za tento čas sme registrovali 85 bodovaných akrobacií po jednom bode a 12 z nich bolo dvojnásobnej dĺžky po 1,5 bodu. Týmto výkonom získal kŕdeľ spolu 103 bodov.  Oproti minulým rokom už nevyhrávajú kŕdle s tisíckami  bodov, ale so stovkami. Za bodovanú akrobatickú šnúru sa neprideľuje 10, ale len jeden bod, aby bolo možné výkony porovnať s akrobatickými holubami lietajúcimi podľa smerníc EFU.

       Druhé miesto získali holuby Františka Železníka zo Zlatej Bane. Pretekal dňa 18.11. 2015 za podobného počasia v ranných hodinách. Jeho pätica mladých holubov vylietavala o 09,05 hod. Počas 16. Minút sme napočítali 48 šnúr bodovanej akrobacie  a jednu plnú akciu, čiže holuby celého kŕdľa kotrmelcovali naraz. 18 šnúr bolo dvojnásobnej dĺžky Holuby lietali jednu minútu vo veľkej výške. Po spočítaní všetkých bodov získali 86 bodov a 2. miesto.     

         Tretie miesto získal Stanislav Vavrek z Veľkého Šariša – Kanaša. Aj jeho holuby lietali dňa 17.11. 2015 zo začiatkom o 10,45 hod. Boli to mladé a ročné samce. Holuby lietali v malej a strednej výške vo voľnejšom kŕdli, s veľmi dobrou kvalitou akrobacie, avšak slabšou frekvenciou, čo sa prejavilo na počte akrobacie. Bodovanej bolo 34 a nebodovanej 18 šnúr. 12 šnúr akrobacií bolo dvojnásobej dĺžky. Takto za akrobaciu získali jeho holuby  spolu 52 bodov.  Pretek bol ukončený zosadnutí dvoch holubov v čase o 11,14 hod.

         Štvrté miesto získali holuby Mateja Beňu zo Záhradného, okr. Prešov. Pretek sa uskutočnil dňa 17.11. 2015 so začiatkom o 14,20 hod. a končil o 14,40 hod. Mladé holuby nakotrmelcovali 33 akrobacií, čo bol aj výsledný počet bodov. Nemali totiž žiadne plnú akciu a ani dlhé šnúry.  Ostatné holuby z kŕdľa lietali až do 15,05 hod.

            birminghamskými kotrmeliakmi pretekal len dlhoročný ich chovateľ MVDr. Jozef Koreň z Prešova. Ani on nedokázal pripraviť holuby na pretek v lete pre časté útoky pernatých dravcov, ktoré mu „vyčistili“ mláďatá z prvej a druhej liahne. Preto mu zostali len jesenné termíny, kedy je potrebné zohľadňovať stav preperovania, počasie a ďalšie potrebné činitele.   Preteky začali 17.11. 2015 s holubami rozličného veku. Všetky boli v bielohrotej, bielochvostej a bielohlavej kresbe, ako sme si už u neho zvykli. Holuby začali pretek minútu po 9. hodine ráno. Kŕdeľ lietal v strednej výške,  až na hranici malej výšky. Akrobacia bola výbornej razancie, v slabej frekvencii, ale správne ukončená. Sem – tam predviedli aj pestrú akrobaciu, čo je nevhodné. BK musia robiť len kotrmelce dozadu. Ostatná akrobacia je u tohto plemena nepovolená a nebodovaná. Pretek bol ukončený v čase o 09,41, čiže po uplynutí časového limitu (40 minút). Holuby však lietali a kotrmelcovali až do 10,36 hod, kedy celý kŕdeľ zosadol spolu na strechu. Za hodnotený čas sme napočítali 55 šnúr bodovanej akrobacie a jednu plnú akciu. Čo sa týkalo kvality akrobacie, tak 5 šnúr bolo viac ako dvojnásobne dlhých, za čo dostali 7,5 bodu. Po spočítaní pridelených bodov bol zisk tohto kŕdľa 72,5 bodu a tým prvé miesto.

           Z chovateľov Bk nikto viac sa pretekov nezúčastnil. Ján Baník pre časté útoky dravcov ani nemohol trénovať svoje holuby a tak sa preteku nezúčastnil. Z mláďat stratil skoro všetky z prvej a druhej liahne. Druhý z munuloročných pretekov Juraj Heržák zo Starej Ľubovne sa pretekov nezúčastnil pre pracovné vyťaženie.  Mláďatá mu spočiatku lietali bez akrobacie, neskôr mal problém vhodne zostaviť pretekárske kŕdle. Nakoniec do toho prišlo pŕchnutie, chladnejšie počasie, ktoré prichádza v tejto oblasti podstatnej skôr a výsledkom bola neúčasť na našich pretekoch.

            Tento rok sme pretekali prvý krát podľa novo schválených smerníc. Tieto umožňujú lietať aj tzv. „veľkému kŕdľu“ v počte 9 – 11 ks a jednotlivcom. Tieto dve možnosti však majitelia rolerov nevyužili. Taktiež sa do pretekov nezapojili ani majitelia jednoduchých kotrmeliakov, na ktorých sme v smerniciach tiež nezabudli. Po prvý krát sme hodnotili aj kvalitu rolovania. U kŕdľov sú to body za dĺžku akrobacie. U jednotlivcov je ešte aj hodnotenie začiatku, priebehu a ukončenia akrobacie, čo je zohľadnené v bonus bodoch a v koeficiente. To sme si však v hodnotení v uplynulom roku nevyskúšali.  Nové smernice k pretekom nájdete na internetovej stránke  Klubu chovateľov východoslovenských kotrmeliakov   www.vslkotrmeliak.wbl.sk .

             Tým čo sa zapojili do súťaže chcem poďakovať a tých, čo sa nezapojili, chcem pozvať medzi nás, aby si mohli porovnať kvalitu svojich chovov navzájom. Kotrmeliaky nie sú na to, aby sedeli vo voliérach, ale aby nás chovateľov potešili svojím akrobatickým umením. Všetkým chovateľom prajem veľa zdravia, šťastia dobrých výsledkov v chove zvierat a kotrmeliačkárov pozývam na preteky v roku 2016. Všetkých chovateľov kotrmeliakov orientálneho pôvodu  pozývame do nášho klubu a radi ich privítame vo výstavníckej, ale aj pretekárskej činnosti, slúžiacej k rozvoju týchto plemien. Prihlášku do klubu a ďalšie informácie nájdete na  našej stránke www.vslkotrmeliak.wbl.sk.  

 

                                                                                              MVDr. Jozef TIRPÁK

                                                                                             

                                                                            

 

12. ročník pretekov v akrobatickom a letovom výkone KCHVK.

 

            Klub chovateľov východoslovenských kotrmeliakov usporiadal v roku 2014 12. ročník pretekov klubu v akrobatickom a letovom výkone, zv. „Memoriál Imricha Konkoľa“. Oproti minulému roku sa pretekov zúčastnili viacerí chovatelia Vk, avšak len dva kŕdle Bk dvoch chovateľov. Iné plemená sa pretekov nezúčastnili. Pretekalo sa len na Východnom Slovensku hoci začiatkom roka prisľúbili účasť aj chovatelia zo Stredného a Západného Slovenska. Nedarí sa nám rozšíriť preteky do ďalších častí Slovenska, hoci tieto plemená sa chovajú na celom Slovensku.  

        V plemene Východoslovenský kotrmeliak už po siedmy krát si víťazstvo odniesol MVDr. Jozef Tirpák z Prešova. Dňa 31.8. 2014 pretekal s dvoma kŕdľami, ale druhý kŕdeľ bol n ekvalifikovaný lebo sa k nemu pripojili holuby z prvého kŕdľa. Preto pretek opakoval s týtmo kŕdľom 16.11. 2014. Holuby lietali za  zamračeného počasia, s jemným vánkom pri teplote asi 10 °C. Lietali len v malej výške 31 minút a zaznamenali sme u nich 98 šnúr bodovanej akrobacie, čiže 980 bodov. S bodmi za let (31 bodov) získali 1011 bodov a prvé miesto. Nie je to výkon porovnateľný s inými rokmi, ale stačilo to na 1. miesto. Potešujúce bolo, že holuby mali dlhšie šnúry (5 – 12 akrobatických prvkov v šnúre) vo výbornej razancii. Pri predchádzajúcom preteku lietali 10 minút a vtedy sa k nim pripojili dva holuby. Keďže ich nebolo možné odlíšiť, v zmysle smerníc, kŕdeľ bol nekvalifikovaný.

        Druhé miesto získali holuby toho istého chovateľa. Lietali dňa 31.8. 2014 so štartom 11,35 hod. za slnečného počasia s južným vetrom. Kŕdeľ mal natrénovaný výkon  na úrovni do 2000 bodov  za čas do 50 minút. Za prvých 15 minút kŕdeľ urobil 91 šnúr akrobacií, tak ako na tréningoch. Potom sa stratila od kŕdľa holubica bielej farby 501/14 a po dvoch minútach sme ju zbadali sedieť na streche vedľajšej bytovky. Pretek tým skončil. Hneď na to zosadol k nej aj čierny holub. Ďalšie tri holuby sa už ťahali dolu a nakoniec zosadli  do 10 minút. Nemali odlietaný natrénovaný čas a tak podletovali a znovu sadali na strechu. Keď som vypustil ďalší kŕdeľ pokračovali v podletovaní a nakoniec dva vyleteli ku kŕdľu. Vystrájali ešte ďalšiu hodinu s dobrou akrobaciou bez pristátia. Aj tento kŕdeľ mal dlhšie šnúry s výbornou razanciou akrobacie.  Spolu získali 927 bodov.   

       Tretie miesto získal Jožko Karabáš Z Košíc so svojim kŕdľom červených kotrmeliakov a jedným trojfarebným. Kŕdeľ lietal 23.9. 2014 20 minút v malej a strednej výške. Videli sme v ich podaní 42 šnúr bodovanej akrobacie. Jeden holub sa odpojil od kŕdľa po dvoch minútach a zmizol. Akrobacia bola v dobrej razancii a pestrosti. Holuby nedržali po celý pretek kŕdeľ a stratili body. Aj zosadnutie kŕdľa bolo postupné. Posledné dva holuby zosadli po 34 minútach.

        Štvrté miesto získal Stano Vavrek z Kanaša – Veľký Šariš počas preteku dňa 16.11. 2014. Lietal s holubami staršími, čiže v otvorenej triede. Za 30 minút holuby predviedli 31 šnúr bodovanej akrobacie  a s bodmi za hladký let spolu získali 394 bodov. Často sa kŕdeľ trieštil na jednotlivé holuby a preto sa veľa akrobacie nepočítalo do výkonu kŕdľa. Jeho výkon by bol isto násobne lepší. Pozitívom bol let aj v strednej výške v trvaní 27 minút. Kŕdeľ nebol zlietaný, čiže málo trénovaný spolu. Holuby zosadali postupne. Posledné tri holuby sme sledovali do 15,40 hod.

        Piate miesto získal druhý kŕdeľ Jožka Karabáša s výkonom  385 bodov. Za let v trvaní 15 minút v malej výške urobili holuby 37 bodovaných šnúr akrobacií.

Ďalšie dva kŕdle boli diskvalifikované pre nedodržanie časového limitu, resp. neklasifikovaný pre pripojenie sa kotrmelcujúcich holubov.

        U birminghamských kotrmeliakov boli len dvaja pretekári s dvoma kŕdľami. Je to chudobná prezentácia, ale výkony boli v skutku výborné. Víťazstvo si znova odniesol  kŕdeľ MVDr. Jozefa Koreňa z Prešova. Holuby rozličných farieb, avšak v bielohlavej, bielohrotej a bielochvostej kresbe, tak ako sme u MVDr. Koreňa zvyknutí, pretekali 31.8. 2014 v čase od 10,34 hod. Kŕdeľ lietal spolu len v malej výške, ale dostatočne vysoko  48 minút. Za tento čas odkotrmelcovali 247 šnúr bodovanej akrobacie, za čo dostali 2470 bodov. S bodmi za hladký let získali 2518 bodov. Videli sme 12 plných akcií. Akrobacia bola razantná, často však  nebodovaná. Tejto nebodovanej akrobacie bolo 597, čiže najviac za celej existencie pretekov Bk v klube. Najčastejšie to bol jeden až dva kotrmelce, zriedkavo aj iné akrobatické prvky. Početnosť akrobacie bola zarážajúca. Z celkovej akrobacie 844 šnúr každý holub priemerne urobil 168,8 akrobacií, čiže každý holub priemerne 3,45 krát kotrmelcoval za jednu minútu. Je to veľmi slušný výkon, aj keď zaostal za rekordom klubu o 500 bodov.       

            Druhé miesto so svojimi birmingenami získal Juraj Heržák z Kamienky, okr. Stará Ľubovňa. Jeho kŕdeľ lietal o dve minúty dlhšie (50 minút) a zaznamenali sme 242 šnúr bodovanej akrobacie. S bodmi za hladký let získali holuby 2474 bodov, čiže rozdiel je necelých 50 bodov. Výsledky sme prepočítali niekoľko krát, aby sme neuškodili niektorému z nich. Aj tieto holuby mali veľa nebodovanej akrobacie (137), prevažne po jednom až dvoch kotrmelcoch a iné akrobatické prvky ako kotrmelce, ktoré sa do výkonu Bk nepočítajú. Nedostatkom bola pomerne málo razantná akrobacia a ukončovanie niektorých šnúr otočkami, čo je neštandardná akrobacia. Aj tieto holuby boli bielohlavé, bielochvosté a bielohroté, tri modré, jeden modrý jarabý a jeden čierny.  

        Ďalšie kŕdle nepretekali. Chovatelia sa do pretekov nezapojili vo väčšom množstve, lebo majú problémy s pernatým dravcami, ktoré im zdecimovali mladé holuby a neumožnili ich tréning. Sľúbenú účasť chovateľov zo stredu a západu Slovenska sa nepodarilo realiovať, hoci chovatelia trénovali svoje holuby, ale na preteky ich neprihlásili.   

        V roku 2014  sme pretekali posledný krát podľa pôvodných smerníc na preteky kotrmeliakov v našom klube. Od roku 2015 budeme pretekať podľa nových smerníc. Tieto vychádzali z predchádzajúcich, ale umožnia lietať aj s tzv. „veľkým kŕdľom“ a preteky  jednotlivcov. Nezabudli sme ani na jednoduché kotrmeliaky. Budeme hodnotiť aj kvalitu akrobacie a hĺbku, cez bonus body a koeficient. Za bodovanú šnúru holub dostane len jeden bod a nie 10 bodov, ako to bolo doposiaľ.

        Veľký, tzv. dvojitý kŕdeľ je v počte 9 – 11 holubov, kde sa do súťaže započítava priemer akrobacií na jedného holuba. Hlboké rolery (nad 12 kotrmelcov) budú mať za svoju akrobaciu 1,5 bodu. Aj u malého kŕdľa sa hodnotí  akrobacia jedným bodom s prídavkom na hĺbku akrobacie. Jednotlivci budú mať hodnotené okrem počtu šnúr akrobacií aj hĺbku a kvalitu prevedenia akrobacie. U rolerov je obmedzený čas pretekov na 40 minút a u jednoduchých kotrmeliakov na 30 minút. Minimálny čas pretekanie zostáva nezmenený (15 minút). Zatiaľ sa to zdá náročné na hodnotenie, ale po prvých pretekoch sa s tým porotcovia zžijú a verím, že zmeny prinesú väčšiu chuť do pretekania. Nové smernice sú už uverejnené na našej stránke   www.vslkotrmeliak.wbl.sk .    

        Tým čo sa zapojili do súťaže chcem poďakovať a tých, čo sa nezapojili chcem pozvať medzi nás, aby si mohli navzájom porovnať kvalitu svojich chovov. Kotrmeliaky nie sú na to, aby sedeli vo voliérach, ale aby nás chovateľov potešili svojím akrobatickým umením. Všetkým chovateľom prajem veľa zdravia, šťastia dobrých výsledkov v chove zvierat a kotrmeliačkárov pozývam na preteky v roku 2015. Všetkých chovateľov kotrmeliakov orientálneho pôvodu  pozývame do nášho klubu a radi ich privítame vo výstavníckej, ale aj pretekárskej činnosti, slúžiacej k rozvoju týchto plemien. Prihlášku do klubu a ďalšie informácie nájdete na  našej stránke www.vslkotrmeliak.wbl.sk.  

 

                                                                                              MVDr. Jozef TIRPÁK

                                                                                          

  

11. ročník pretekov v akrobatickom a letovom výkone KCHVK.

 

    Klub chovateľov východoslovenských kotrmeliakov usporiadal v roku 2013 11. ročník pretekov klubu v akrobatickom a letovom výkone, zv. „Memoriál Imricha Konkoľa“. Aj tento rok bol podobný iným ročníkom. Znova sme mali menej pretekárov, ale prišli aj noví. Pretekali chovatelia s východoslovenskými a birminghamskými kotrmeliakmi, len z Východného Slovenska. Nedarí sa nám rozšíriť preteky do ďalších častí Slovenska, hoci tieto plemená sa chovajú na celom Slovensku.   

V plemene Východoslovenský kotrmeliak už po šiesty krát si víťazstvo odniesol MVDr. Jozef Tirpák z Prešova. Päť holubov Vk rozličných farieb štartovalo dňa 6.10.2013 v čase o 08.45 hod. Bolo polojasno, bezvetrie s teplotou asi 7 °C.  Kŕdeľ lietal len v malej výške až na hranici strednej výšky 32 minút. V niektorých šnúrach akrobacia bola pomalšia, inak razantná, pestrá. Kŕdeľ lietal dobre zovretý.  Zaujímavosťou bolo, že holuby mali čísla krúžkov od 700 do 704. Viacerí členovia komisie sa vyjadrili, že holuby nelietali s radosťou, akoby nasilu. Pravdou však je, že termín bol už neskorý a viaceré holuby začali preperovať poslednú letku. Znova sme sa presvedčili že pretekať je treba v lete a neodkladať to na jeseň, kedy holuby intenzívnejšie preperujú drobné perie a posledné letky a navyše nie vždy vyjde dobré počasie. I napriek tomu, holuby za uvedených 32 minút urobili 193 šnúr bodovanej akrobacie a 119 nebodovanej akrobacie. Tým získali 1930 bodov. Po pripočítaní 32 bodov za hladký let získali spolu 1962 bodov, čiže znova bol zlepšený rekord klubu o 75 bodov.  

Druhé miesto získal druhý kŕdeľ MVDr. Jozefa Tirpáka za pretek v ten istý deň. Holuby lietali v čase od 11,19 do 11,39 hod., čiže 16 minút. Lietali v malej výške, niektoré holuby krátko lietali aj mimo kŕdeľ. Akrobacia bola menej razantná, avšak pestrá. Holub č. 724/13-H  čierny bielohrotý mal výborný štýl akrobacie, veľmi prudký v dlhších šnúrach po 5 – 8 kotrmelcoch. Všetci prítomní sa zhodli, že to bol najlepší štýl akrobacie u Vk. Po skončení akrobacie sa rýchlo vracal do kŕdľa. I napriek krátkemu času vo vzduchu u tohto kŕdľa sme napočítali 88 šnúr bodovanej akrobacie  a 19 nebodovanej akrobacie. Za akrobaciu kŕdeľ získal 880 bodov a 16 bodov za hladký let. Tento kŕdeľ tak získal spolu 896 bodov.

Ďalší chovatelia s VK sa pretekov nezúčastnili. Niektorým navštívili holubník dravce a zlikvidovali im všetky holuby, alebo ich časť. Iným sa nedarili odchovy v roku, iní mali zdravotné problémy v chove, ktoré sa nepodarilo odstrániť počas roku, iným sa nedarilo nájsť si čas na pravidelný tréning a niektorí nenašli odvahu zúčastniť sa pretekov. Všetkých by som chcel vyzvať, aby sa zapojili do pretekov. Len v pretekoch si porovnajú  kvalitu svojich kotrmeliakov s inými v akrobatickom výkone, na ktorý sú kotrmeliaky šľachtené. Pri pretekoch sa rozprávame všetci aj o problémoch v chove, v tréningu a ďalších strastiach chovu. Ak si nevieme sami poradiť s problémami v chove, treba komunikovať s inými chovateľmi, ktorí isto poradia.

birminghamských kotrmeliakov boli len dvaja pretekári celkovo s piatimi kŕdľami. Víťazstvo si odniesol 1. kŕdeľ MVDr. Jozefa Koreňa z Prešova. Holuby boli rozličných farieb, avšak v bielohlavej, bielohrotej a bielochvostej kresbe. Pretek sa uskutočnil dňa 6.10. 2013 v čase od 09,32 hod. Kŕdeľ lieta spolu v malej výške, ale dostatočne vysoko  36 minút a početnú akrobaciu robil vo veľmi dobrom štýle. Mali pomerne veľa nebodovanej akrobacie. Predpokladali sme, že let v malej výške bol ovplyvnený holubami sediacimi na streche z predchádzajúceho preteku. Počas preteku sme napočítali 302 bodovaných šnúr akrobacií a 156 nebodovanej akrobacie. Čo je potešujúce, zaznamenali sme 11 plných akcií (full turnov). Je to stav, keď všetkých 5 holubov naraz robí akrobaciu. Je to neuveriteľný zážitok, keď sa celý kŕdeľ naraz prepadá v akrobacii. Pre tento zážitok sa oplatí chovať všestranné kotrmeliaky. Tento kŕdeľ získal spolu za akrobaciu a hladký let  (36 bodov) 3056 bodov a tým aj prvé miesto.       

Tak ako zvyčajne aj v tomto roku sa umiestnil sa na stupienkoch  pre víťazov novic a to Juraj Heržák z Kamienky, okr. Stará Ľubovňa. Bk už chová dlhší čas, ale k pretekaniu sa odhodlal až v tomto roku. Všetky holuby boli rozličnej farby, ale vždy bielohlavé, bielochvosté a bielohroté. Dňa 11.8. 2013 predviedol tri kŕdle Bk.

Jeden z nich lietal 66 minút z toho 23 minút v strednej výške. Kŕdeľ predvádzal ohromnú akrobaciu, kedy vyletel do strednej výšky a odtiaľ jednotlivé holuby kotrmelcovali až do malej výšky. Potom znova vyleteli do strednej výšky a zopakovali predchádzajúci výkon. Je pravdou že lietali vo voľnejšom kŕdli a zaznamenali sme  aj pestrú akrobaciu, ktorá je  u Bk nežiadúca, čiže nebodovaná.  Za 250 šnúr bodovanej akrobacie získal tento kŕdeľ 2500 bodov a za hladký let získal ešte 112 bodov. Takto spolu kŕdeľ získal 2612 bodov a striebornú medailu.

Hneď 1. predvedený kŕdeľ J. Heržáka lietal 39 minút, z toho 3 minúty v strednej výške. Holuby lietali v malej výške, ale dostatočne vysoko, nielen nad strechami. Akrobacia bola slabšej razancie a pestrá, čiže aj iná okrem kotrmelcov dozadu, Tá sa však nepočítala. Niektoré holuby po akrobacii sa do kŕdľa vracali pomaly, niekedy lietali až jednu minútu mimo kŕdľa. U tohto kŕdľa sme zaznamenali 190 šnúr bodovanej akrobacie a 167 nebodovanej akrobacie. Spolu s bodmi za hladký let  kŕdeľ získal 1945 bodov a tretie miesto.

Štvrté miesto získal druhý kŕdeľ MVDr. Jozefa Koreňa. Za 35 minút letu v malej výške urobili 140 šnúr bodovanej akrobacie a 99 nebodovanej akrobacie. Holub č. 754/13 často mal akrobaciu mimo kŕdľa, ale robil dlhé šnúry. Křdeľ získal 1435 bodov.

Piate miesto získal kŕdeľ Juraja Heržáka  za 326 bodov  za 26 minút trvajúci pretek. Počas tohto preteku sa objavili 3 x pernaté dravce, avšak k útoku nedošlo.

Držitel platného rekordu klubu za BK Ján Baník z Malej Domaše sa pretekov nezúčastnil, lebo mu všetky mladé holuby zobrali pernaté dravce, ktorých má „požehnane“ pri vodnej nádrži Domaša.  

Okrem toho ešte lietal kŕdeľ MVDr. J. Tirpáka aj dňa 27.7. 2013, ale kŕdeľ po vypustení z košíka obletel jeden okruh a naraz zosadol do jednej minúty. Jednoznačná diskvalifikácia pre nedodržanie časového limitu. Z tohto výsledku bol chovateľ rozčarovaný. Toto sa mu nestalo ani jeden krát počas tréningu s týmto kŕdľom. To len poukazuje na to, že niekedy holuby reagujú aj na drobné maličkosti neprimerane a to z toho športu robí náročný šport.

V ten istý deň pretekali aj holuby MVDr. J. Koreňa a výsledok bol podobný. Holuby vyleteli a pomaly odlietali na sever za súčasnej  akrobacie a po dvoch minútach sa stratili z dohľadu. Aj tento kŕdeľ bol diskvalifikovaný pre let mimo určeného letového koridoru.  Ani pri rozbore dôvodov tohto stavu sme však na nič neprišli. Aj tento kŕdeľ počas tréningu nikdy  nič podobné nevyviedol, hoci  holuby trénovali za rozličného počasia a v rozličnej dennej dobe.  

Ďalší chovatelia nášho klubu sa do súťaže nezapojili, čo je na škodu tejto súťaže. Treba veriť, že v nasledujúcom roku sa do pretekov zapojí viac chovateľov  a to aj z ostatných krajov SR. Všetkým zúčastneným chcem poďakovať za reprezentáciu nášho klubu v akrobatickom výkone najmä u východoslovenských kotrmeliakov. Všetkých chovateľov kotrmeliakov orientálneho pôvodu  pozývame do nášho klubu a radi ich privítame vo výstavníckej, ale aj pretekárskej činnosti, slúžiacej k rozvoju týchto plemien. Prihlášku do klubu a ďalšie informácie nájdete na  našej stránke www.vslkotrmeliak.wbl.sk.  

 

                                                                                                                                                   MVDr. Jozef TIRPÁK

                                                                                             

 

 

    

10. ročník pretekov v akrobatickom a letovom výkone

                Klub chovateľov východoslovenských kotrmeliakov usporiadal v roku 2012 jubilejný 10. ročník pretekov klubu v akrobatickom a letovom výkone, zv. „Memoriál Imricha Konkoľa“. Do pretekov sa zapojilo pomerne málo chovateľov. Pretekali len chovatelia s východoslovenskými a birminghamskými kotrmeliakmi. Pretekov sa zúčastnili len chovatelia z Východného Slovenska. Nesplnili sme tak plán pretekov, ktorý bol schválený na členskej schôdzi. 

Už po piaty krát si víťazstvo odniesol MVDr. Jozef Tirpák z Prešova. Päť holubov VK rozličných farieb štartovalo dňa 29.7. 2012 v čase o 07.05 hod. Počasie bolo ideálne – polojasno, jemný vánok a 19 °C. Kŕdeľ lietal vo voľnejšej formácii 31 minút v malej výške 8 minút v strednej výške a 8 minút vo vysokej výške. Akrobacia bola razantná, najčastejšie v šnúrach 3 – 5 akrobatických prvkov. Holub č. 312/12 sa zriedkavo odpojil od kŕdľa a táto akrobacia sa do hodnotenia nerátala. Za 47 minút letu získali 87 bodov. Za tento čas kŕdeľ urobil 180 šnúr bodovanej akrobacie za 1800 bodov. Okrem týchto ešte komisia narátala 169 šnúr, alebo jednotlivých kotrmelcov, ktoré sa nebodovali. Za tento výkon získali holuby pre svojho majiteľa 1887 bodov. Týmto výkonom bol zlepšený rekord klubu z roku 2009 o 40 bodov.

Po prvý krát svoje Vk prihlásil do preteku aj mladý chovateľ Matej Beňa zo Záhradného, okr. Prešov. Tak ako zvyčajne prvopretekajúci vždy siahali na najvyššie umiestnenia, tak to bolo aj v jeho prípade. Jeho holuby štartovali 24.8. 2012 v čase o 07,27 hod. Pretekali za polojasného počasia, po hmle, za jemného vánku pri teplote 17 °C. Lietali 25 minút v malej výške a 18 minút v strednej výške. Za dĺžku letu získali spolu 79 bodov. Za ten čas komisia zaznamenala 108 šnúr bodovanej akrobacie  a získali tak 1080 bodov. Celkový zisk 1159 bodov mu vyniesol 2 miesto v klubovej súťaži. Kŕdeľ lietal spolu, vykonával dobrú, niekedy menej razantnú , ale pestrú akrobaciu.  Taktiež lietali  v dobrej výške.

Tretie miesto získali holuby minuloročného víťaza pretekov Ing. Miloša Košťana z Košíc. Jeho kŕdeľ lietal 14.10. 2012 so začiatkom o 14.06 hod. Pretek trval  do 14,39  hod. čiže 33 minút. Zaujímavé, že holuby lietali 28 minút v strednej výške a len 5 minút v malej výške. Získali tak spolu 89 bodov za dĺžku letu. Holuby lietali vo voľnejšom kŕdli, dokonca 8 krát krátko lietali úplne mimo kŕdeľ. Tým sa pripravili o ďalšie body, lebo akrobacia mimo kŕdeľ sa neboduje. Zážitkom boli krásne dlhé šnúry v počte 5 – 15 akrobatických prvkov. Holuby mali ochotu k lietaniu, čo však u nich viedlo k odpájaniu jednotlivcov od kŕdľa.

Štvrté miesto odsadil druhý kŕdeľ MVDr. Jozefa Tirpáka. Holuby lietali dňa 29.7. 2012 31 minút v malej výške. Získali tak 31 bodov za dĺžku letu  a 640 bodov za 64 šnúr bodovanej akrobacie. Kŕdeľ však mala j 174 šnúr a jednotlivých kotrmelcov, ktoré neboli bodované. Kŕdeľ získal za svoj výkon 671 bodov.

Piate miesto získali holuby Stanislava Vavreka z Veľkého Šariša.. Pretek trval 19 minút. Holuby lietali v malej výške a  komisia zaznamenala 22 šnúr bodovanej akrobacie a 75 neodovanej akrobacie. 239 bodov ich umiestnilo na 5. mieste.

Aj 6. miesto získali holuby S. Vavreka so ziskom 195 bodov. Lietali 18 minút v malej výške a mali 18 šnúr bodovanej akrobacie. Pretek bol ukončený po vyletení ostatných kotrmeliakov zo strechy, čo smernice na pretek holubov nedovoľujú.

7. miesto získali holuby Františka Železníka zo Zlatej bane, okr. Prešov. Pretek začal 19.11. 2012 v čase o 15,27 hod. Trval 19 minút. Holuby lietali v malej výške a zaznamenali sme 12 šnúr bodovanej akrobacie. Spolu získali holuby 139 bodov.  Tento kŕdeľ mal v tréningu veľmi rôzne výkony. Niektoré výkony boli na hranici 1000 bodov, ale niektoré na úrovni 100 bodov. Často lietali mimo kŕdeľ. Verme že výkony v tomto roku budú podstatne lepšie.

Dňa 29.7. 2012 v čase o 06,40 hod. vzlietol kŕdeľ birminghamských kotrmeliakov MVDr. Jozefa Koreňa z Prešova. Za 23 minút získali jeho holuby 33  bodov. Z toho 5 minút lietali v strednej výške. Za tento čas sme napočítali 88 šnúr bodovanej a 78 nebodovanej akrobacie. Získali spolu 913 bodov. Kŕdeľ lietal v súdržnej formácii so slabšou razanciou akrobacie. Častá bola nebodovaná akrobacia. 

Ďalší chovatelia Bk sa do súťaže nezapojili, čo je na škodu tejto súťaže.    

Toho roku sme nesplnili plán akcií. Nedokázali sme do súťaže zapojiť chovateľov z ostatných krajov Slovenska a rozšíriť počet súťažiacich. Pozitívom je zapojenie mladého chovateľa M. Beňu  jeho umiestnenie na 2. mieste. Taktiež sa podarilo zlepšiť klubový rekord v plemene Vk. Veríme, že sa nám toho roku podarí zapojiť aj chovateľov zo Západného Slovenska. Po prvý krát sme zorganizovali aj klubovú špeciálku v Lehniciach, kde je pomerne široká základňa chovateľov Vk. Veríme že sa zapoja aj do pretekárskej činnosti. Všetkým zúčastneným chcem poďakovať za reprezentáciu nášho klubu vo výkone a najmä východoslovenských kotrmeliakov. Všetkých chovateľov kotrmeliakov orientálneho pôvodu  pozývame do nášho klubu a radi ich privítame vo výstavníckej, ale aj pretekárskej činnosti, slúžiacej k rozvoju týchto plemien. Prihlášku do klubu a ďalšie informácie nájdete na  našej stránke www.vslkotrmeliak.wbl.sk.  

 

 

 Vyhodnotenie pretekov v akrobatickom a letovom výkone v roku 2011

 

 

Klub chovateľov východoslovenských kotrmeliakov usporiadal v roku 2011 už 9. ročník pretekov klubu v akrobatickom a letovom výkone. Tento na počesť prvého a dlhoročného predsedu KCHVK nesie meno „Memoriál Imricha Konkoľa“. I napriek relatívne dobrému počasiu na tréning - suchému a horúcemu letu sa do pretekov zapojilo pomerne málo chovateľov. Pretekali len chovatelia s východoslovenskými kotrmeliakmi.  Pretekov sa zúčastnili len chovatelia z Východného Slovenska.

Víťazstvo si odniesol pretekársky kŕdeľ Ing. Miloša Košťana z Košíc. Jeho 5 členný kŕdeľ štartoval dňa 14.8.2011 v čase 12,10 hod. Bol polojasný deň, jemný vietor, teplota asi 27°C,  čiže ideálne počasie. Kŕdeľ lietal spolu, ale jeden biely holub po akrobacii niekedy zaostal za kŕdľom. Holuby robili rozličné akrobatické prvky razantne, dobrým štýlom. Vo vzduchu boli 19 minút z toho 6 minút v strednej výške. Za dĺžku letu získali 31 bodov. Šnúry boli najčastejšie tvorené troma až piatimi akrobatickými prvkami, ale boli aj šnúry po 6 prvkoch. Za tento čas kŕdeľ urobil 127 šnúr bodovanej akrobacie za 1270 bodov. Okrem týchto ešte komisia narátala 99 šnúr, alebo jednotlivých kotrmelcov, ktoré neboli nebodované. Za tento výkon získali holuby pre svojho majiteľa 1301 bodov.

Druhé miesto získali holuby pre Jozef Karabáša na preteku v Košiciach Pereši. Pretek sa uskutočnil dňa  14.8. 2011. Holuby lietali 20 minút a za ten čas urobili 85 šnúr bodovanej akrobacie. Túto akrobaciu robili vo voľnejšom kŕdli. Jednalo sa o pestrú akrobaciu, aj keď menej razantnú. Kŕdeľ však počas preteku odlietal pomerne ďaleko od holubníka. Akrobaciu robil v šnúrach po 3 – 5 akrobatických prvkoch. Okrem bodovanej akrobacie sme narátali 36 nebodovanej akrobacie. Kŕdeľ lietal 11 minút v malej výške, 7 minút v strednej výške a 2 minúty vo veľkej výške. Za hladký let získali  40 bodov a za akrobaciu 850 bodov. Spolu tak získali 890 bodov.

Tretie miesto získali holuby MVDr. Jozefa Tirpáka na preteku v Prešove dňa 17.7. 2011. Tento kŕdeľ lietal  len v malej výške 46 minút a za ten čas bolo zaznamenaných 60 šnúr bodovaných akrobacií. Okrem toho mali aj 45 akrobacií nehodnotených. Za tento výkon si odniesli spolu 646 bodov. Skoro celý pretek lietali v dobre uzatvorenom kŕdli. Niektoré holuby lietali krátko mimo kŕdľa. Akrobacia bol menej častá, ale dlhá, výdatná a veľmi pestrá.

Štvrté miesto obsadili holuby Stanislava Vavreka z Veľkého Šariša. Pretek sa uskutočnil dňa 14.8. 2011. Pretek trval 16minút. U holubov sme napočítali 22 šnúr bodovanej akrobacie  a 22 nebodovanej akrobacie.  Kŕdeľ lietal v malej výške vo voľnejšej formácii. Akrobacia bola menej častá, avšak  kvalita bola veľmi dobrá.  Získali spolu 236 bodov. 

     Ďalšie kŕdle boli diskvalifikované. V 2. kŕdli MVDr. Tirpáka modrokapratá holubica skotrmelcovala v jednej šnúre dlhej asi 40 m  a dopadla až na zem. Druhý holub zosadol 5 minút od začiatku preteku a tým kŕdeľ nesplnil limit 15 minút. U ostatných kŕdľov tiež nebol splnený stanovený limit.

Toho roku sme nesplnili plán akcií. Chovatelia birminghamských kotrmeliakov  neprihlásili žiaden kŕdeľ k preteku, čo je na škodu  týchto pretekov. Chovatelia tohto plemena však holuby chovajú a aj trénujú s nimi. Kvalita pretekajúcich kŕdľov Vk je približne na rovnakej úrovni ako po iné roky. Nevylepšili sme rekord klubu, ale výkon prvého kŕdľa bol na veľmi slušnej úrovni. Taktiež sa nepodarilo zapojiť do pretekov členov klubu z ostatnej časti Slovenska. Tomuto sa budeme venovať na schôdzi klubu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 4.3. 2012 na výstavisku ZO Košice na ul. Pri pošte č. 2. Záujemcovia si môžu vybrať prihlášku do klubu na našej stránke www.vslkotrmeliak.wbl.sk. Každého záujemcu radi privítame.  

 

 


Zhodnotenie pretekov v akrobatickom a letovom výkone v roku 2010

 

 

Aj v tomto roku KCHVK usporiadal preteky v akrobatickom výkone holubov. Samozrejme, že nie všetko sa podarilo splniť z plánov, ktoré sme si dali na VČS. Preteky sme plánovali usporiadať v priebehu mesiacov júl a august, čo sa však nepodarilo a tak sme termíny posunuli až do neskorej jesene. Počasie nám však prialo až do posledných pretekov.

Do pretekov  sa zapojili chovatelia s plemenami východoslovenský kotrmeliak (Vk) a birminghamský kotrmeliak (Bk). Znova sme pretekali len na území Východného Slovenska.  Niektorí chovatelia odstúpili z pretekov, alebo zostali im len holuby so slabším výkonom. Veľké straty na holuboch spôsobili pernaté a srstnaté dravce (David Hejniš, Stano Vavrek, Agim Gashi, Jozef Karabáš a ďalší).  

            Pretekov s Vk  sa zúčastnilo celkovo 5 chovateľov a to s jedným, alebo dvoma kŕdľami. Preteky vyhral Stanislav Vavrek z Kanaša, Veľký Šariš a to s prvým kŕdľom. Pretek sa uskutočnil za ideálneho počasia (jasno, slnečno, teplo, jemný vánok) dňa 3.10. 2010 so štartom v čase od 09,45 hod. Jeho pätica holubov lietala vo voľnejšom kŕdli, síce len v malej výške 29 minút a za tento čas holuby urobili 109 bodovaných akrobacií a 46 akrobacií nebodovaných. Za let získali 29 bodov, čiže spolu za akrobaciu a let získali 1119 bodov. Veľa akrobacie mal čierny  holub č. 486/10 mimo kŕdeľ a tak stratil veľa bodov. Akrobacia bola razantná,  pestrá, v dlhších šnúrach. Pozitívom je že preteky vyhral po prvý krát a dúfajme, že to bude pre neho silná motivácia do ďalšej práce.

            Druhé miesto získal Jozef Karabáš z Košíc – Pereša. Pretekal za zamračeného počasia, bezvetrie, teplota asi 12 °C, dňa 2.10. 2010, kedy jeho holuby lietali spolu 19 minút v malej a strednej výške. Za let získali spolu 27 bodov a za akrobaciu 490 bodov. Spolu súčet bol 517 bodov. Akrobacia bola razantná, pestrá a celý kŕdeľ zosadol naraz na holubník.

            Tretie miesto získal so svojimi holubami MVDr. Jozef Tirpák z Prešova. Pretek sa uskutočnil  dňa 3.10. 2010. Holuby strávili vo vzduchu 18 minút, z toho 6 minút v strednej výške. Kŕdeľ mal len 40 šnúr bodovanej akrobacie. Akrobacia hoci bola pekná, razantná, pestrá v  šnúrach po 3 – 5 akrobatických prvkov, ale veľká časť bola mimo kŕdľa a tak nebolo možné ju započítať, hoci sa to nepáčilo niektorým prítomným. Smernice pre preteky sú však platné a záväzné pre všetky preteky vykonávané v rámci KCHVK. Keďže takejto nebodovanej akrobacie bolo asi 80%, nemohli získať viac bodov a lepšie umiestnenie .

            Štvrté miesto získal druhý kŕdeľ S. Vavreka z Kanaša ale len za 164 bodov, lebo aj tieto holuby robili veľa akrobacie mimo kŕdľa. Vo vzduchu boli 18 minút a viac než 70% akrobacie nebolo bodovanej  z vyššie uvedeného dôvodu.

Piate miesto získali holuby J. Karabáša za 139 bodov a 19 minút. Ďalšie tri kŕdle boli diskvalifikované pre nedodržanie časového limitu preteku 15 minút. Je ťažko povedať, čo spôsobilo výpadok kŕdľového letu dňa 3.10. 2010. Viaceré kŕdle podávali výborný výkon počas tréningu a to na hranici 2000 bodov, čo by bol zlepšený rekord oproti minulému roku.        

            Čo sa týka pretekov Bk, tak týchto sa zúčastnili traja chovatelia spolu s piatimi kŕdľami.  Na poslednú chvíľu sa odhlásil Agim Gashi, lebo v roku 2010 mu pernaté dravce zobrali asi 65 holubov,  dokonca týždeň pred pretekmi v sobotu zmizlo 5 ks.

            Prvé miesto s úžasným výkonom získal Ján Baník z Malej Domaše, okr. Vranov n. T.  Dňa 2.10. 2010 za polojasného počasia, mierneho vánku a teploty asi 17 °C jeho prvý kŕdeľ štartoval o 14,20 hod. a lietal spolu 95 minút, pričom holuby sústavne kotrmelcovali a lietali v malej výške 31 minút, v strednej výške 36 minút a vo veľkej výške, kde sa im už akrobacia nepočítala, 28 minút. Akrobatické šnúry holuby robili po 3. až  9. kotrmelcoch. Akrobacia bola razantná, rýchla, výdatná a kŕdeľ lietal spolu a aj spolu zosadol na strechu RD. Priateľ J. Baník pretekal len jeden krát a to v nultom ročníku pretekov. Výkon jeho holubov bol obdivuhodný, ak si predstavíme, že v posledných rokoch  boli najlepšie výkony na úrovni necelých 1500 bodov. Jeho holuby posunuli rekord na úroveň 3551 bodov. 

            Druhé miesto získali holuby dlhoročného chovateľa a pretekára MVDr. Jozefa Koreňa z Prešova. Pretekali dňa 3.10. 2010, za bezvetria, slnečného, jasného počasia pri teplote asi 18°C. Štartovali v čase o 12,35 hod. a pretek trval 83 minút. Z toho len 3 minúty v strednej výške. Ostatok v malej výške, čiže pozerať na nich, bol zážitok. Oproti ostatným rokom mali úžasnú akrobaciu. Len 52 akrobacií bolo nebodovaných. Sem tam sa niektorý z nich odpojil z kŕdľa a robil akrobaciu mimo neho, čím ochudobnil svoj tím o body. Celý kŕdeľ nakotrmelcoval 324 šnúr bodovanej akrobacie, čo im vynieslo 3240 bodov a spolu s bodmi za let získali 3329 bodov a celkové druhé miesto. I tento kŕdeľ bol  dva krát lepší ako posledný platný rekord klubu. Kŕdeľ lietal vo voľnejšej formácii.

            Tretie miesto získal druhý kŕdeľ MVDr. J. Koreňa s počtom bodov 1389, čiže zaostal za posledným platným rekordom len o 100 bodov. Holuby však lietali len 39 minút.

            Štvrté miesto získal druhý kŕdeľ Jána Baníka za 1327 bodov  za 80 minútový let. I toto bol výborný výsledok.

            Aj piate miesto získali výnimočné holuby. Boli to holuby mladého chovateľa Davida Hejniša z Plavnice, okr. Stará Ľubovňa. Výkon negatívne ovplyvnili pernaté dravce, ktoré mu počas tréningov preriedili  mladé, ale i chovné holuby počas celého roka.  Dňa 13.11. 2010 bolo polojasno, jemný vietor a teplota asi 12°C. Holuby štartovali v čase o 11,02 hod. a vo vzduchu strávili 50 minút. Za tento čas sme im zarátali 104 šnúr bodovanej akrobacie, t. j. 1040 bodov a za let získali 54 bodov. Len dve minúty holuby lietali v strednej výške. Po sčítaní mu zostalo 5. miesto a 1094 bodov. Čo je však zarážajúce okrem bodovanej akrobacie jeho Bk mali aj 515 nebodovanej akrobacie. Toľko akrobacie sme ešte na pretekoch KCHVK nezaznamenali.    

             Čo povedať na záver. Teba len vysloviť ľútosť nad pomerne malou účasťou chovateľov na týchto pretekoch. Teší nás znova posunutie rekordu u Bk a výborné výkony všetkých zúčastnených kŕdľov nad 1000 bodov. U Vk je potrebné pracovať na skvalitnení akrobatického výkonu, dĺžky letu a samozrejme aj kŕdľového letu. Znova sa podarilo rozšíriť rady súťažiacich a pevne verím, že v nasledujúcom roku aj počet pretekajúcich plemien. O výborných orientačných schopnostiach Vk sme sa mali možnosť presvedčiť na výstave v Geči. Na tejto výstave boli vystavené holuby Vk priateľom MVDr. J. Tirpákom a stalo sa, že dva z nich nezavinene ušli pri manipulácii. Prekvapením bolo, že oba holuby doleteli domov, t. j. do Prešova za jeden, resp, za jeden a pol dňa. Vzdialenosť Geča Prešov je necelých 40 km.       

 

 

Zhodnotenie pretekov v akrobatickom a letovom výkone v roku 2009

 

 V roku 2008 podľa plánu sa uskutočnili preteky v letovom a akrobatickom výkone. K pretekom prihlásili chovatelia VK s štyrmi kŕdľami a BK len jeden kŕdeľ. Kotrmeliaky  ostatných plemien nesúťažili. Viacero chovateľov malo tohto roku s holubami problémy a tak nesúťažili. Jednalo sa napr. o zamrznutie mláďat z prvých hniezd na severe Slovenska, vyrabovanie holubníkov srstnatými dravcami, zlý zdravotný stav v kŕdľoch mláďat, časté útoky pernatých dravcov, čo znemožňovalo tréning holubov a pod. Pozitívom je, že sa do preteku zapojil so svojimi holubami aj chovateľ mimo Východného Slovenska. Taktiež sme splnili cieľ zlepšenej súdržnosti kŕdľa pri akrobacii. 

Preteky VK vyhral s kŕdľom č. 1 MVDr. Jozef  TIRPÁK z Prešova. Dňa 15.9. 2009 za slnečného počasia pri vánku  a teplote 24 °C štartoval kŕdeľ o 17,50 hod. Holuby lietali spolu v kŕdli, kotrmelcujúce holuby po akrobacii dobiehali kŕdeľ, akrobacia bola rýchla razantná a vynikal v nej holub č. 583/09 G. Závod bol ukončený po dohode komisie s chovateľom v čase o 18,37 hod, pričom holuby ešte lietali a kotrmelcovali až do 19,05 hod. Počas preteku sme u tohto kŕdľa zaznamenali spolu 180 bodovaných akrobacií a 57 nebodovaných akrobacií. Spolu tak tento kŕdeľ získal 1800 bodov za akrobaciu a 47 bodov za hladký let. Spolu tak tento kŕdeľ získal 1847 bodov, čo je nový rekord klubu. Tento bol zlepšený z minulého roku o 362 bodov. 

Druhé miesto získal s kŕdľom č. 2 tiež MVDr. J. Tirpák. Tento kŕdeľ lietal v ten istý deň za rovnakého počasia. Po vypustení o 16,10 hod. si sadla jedna holubica, avšak hneď bola vyplašená a lietala spolu s kŕdľom. Ako prvá si sadla červená holubica ešte pred limitom 15. minúty  v čase o 16,21 hod. Ostatné holuby lietali spolu v kŕdli, pretek bol ukončený po dohode v chovateľom o 17,01 hoci lietali až do 17,50 hod. V tomto preteku získali holuby 830 bodov za akrobaciu a 75 bodov za dĺžku letu. 

          Tretie miesto získali holuby Róberta Vitaloša z Jelky okr. Galanta. Bol to prvý chovateľ, ktorý sa zúčastnil preteku  mimo územia Východného Slovenska. Pretek sa uskutočnil dňa 18.9. 2009 so začiatkom o 14,32 hod. I napriek pokročilému dátumu bolo jasno a veľmi horúco, čo tiež negatívne ovplyvnilo dĺžku letu a početnosť akrobacie. Holuby lietali v kŕdli celkovo 16 minút a spolu aj zosadli. Za tento čas urobili 31 bodovanej akrobacie za čo dostali 310 bodov a 16 bodov za dĺžku letu. Celkovo tak získali 326 bodov. Okrem toho u kŕdľa sme zaznamenali ešte 25 nebodovanej akrobacie.  

 

           Štvrté miesto obsadil kŕdeľ Stanislava Vavreka z Kanaša. Dňa 20.11. 2009 zalietali za oblačného počasia v bezvetrí 23 minút a získali tak spolu za let a akrobaciu 293 bodov. Nie je to veľký počet bodov, ale treba si uvážiť, že v polovici mesiaca október 2009 tento holubník navštívila kuna, alebo tchor a zlikvidovala skoro všetky holuby. Zostalo mu len 12 kusov.

           Pretekov BK sa zúčastnil len MVDr. Jozef KOREŇ i napriek tomu, že pracuje mimo územia SR. Dňa 20.11. 2009 päť členný kŕdeľ lietal len v malej výške 36 minút v dobre zovretom kŕdli za súčasne dobrej akrobacie. Vypadnuté holuby sa okamžite vracali späť do kŕdľa. Počas tejto doby sme zaznamenali 74 hodnotiteľných akrobacií čo spolu im vynieslo 740 bodov. Okrem toho sme zaznamenali 59 nebodovanej akrobacie. Spolu tak získal kŕdeľ 800 bodov a prvé miesto. Je to podstatne menej ako v minulom roku, avšak MVDr. Koreň doniesol nové holuby priamo z Birminghamu, ktoré potrebujú čas na prispôsobenie. Treba veriť, že budú prínosom pre chov BK na Slovensku, aj keď je pravda, že vo Veľkej Británii sa lieta s kŕdľom dvadsiatich kotrmeliakov v čase 20 minút a nepočíta sa akrobacie u jednotlivých holubov, ale len počet holubov, ktoré naraz kotrmelcujú. Tento počet sa potom prepočíta cez koeficient.

          Je škodou, že sa do preteku neprihlásili ďalší chovatelia. 

                                                                                                      Výbor KCHVK

 

 


Zhodnotenie pretekov v akrobatickom a letovom výkone v roku 2008

 

         

V roku 2008 podľa plánu sa uskutočnili preteky v letovom a akrobatickom výkone. K pretekom sa prihlásili chovatelia Východoslovenských kotrmeliakov  s deviatimi kŕdľami a Birminghamských kotrmeliakov so štyrmi kŕdľami. 

 

 

         Preteky východoslovenských kotrmeliakov:  

 

 

Preteky Vk   vyhral s kŕdľom č. 1 MVDr. Jozef TIRPÁK. Dňa 13.10. 2008 za slnečného počasia pri jemnom vetre 5 holubov lietalo 60 minút, avšak pretek bol ukončený po dohode chovateľa s komisiou po 35 minútach. Za tento čas holuby vykonali 142 hodnotiteľných akrobacií. Za let získali 78 bodov, čo spolu bolo 1485 bodov. Holuby lietali spolu v kŕdli a spoločne zosadli na strechu.

 Druhé miesto získal s prvým kŕdľom MCH David Hejniš z Plavnice dňa 14.9. 2008. Jeho holuby lietali 25 minút, počas ktorého sme zaznamenali 97 akrobacií z ktorých bolo 8 plných akcií, čiže všetkých 5 holubov naraz kotrmelcovalo 8 krát. Holuby za let získali 57 bodov, čiže spolu 1027 bodov. Pozitívom tohto kŕdľa bola výborná výška a let v dobre uzatvorenom kŕdli.

 Tretie miesto získali holuby Františka Železníka zo Zlatej Bane, okr. Prešov. Dňa 21.10. 2008 strávili vo vzduchu 23 minút, za čo dostali 23 bodov. Počas letu mali 90 hodnotiteľných akrobacií, čo spolu bolo 923 bodov a spomenuté 3. miesto. Holuby lietali len v malej výške vo voľnejšej formácii, avšak dosad na strechu mal  naraz celý kŕdeľ.

 Štvrté miesto obsadil 2. kŕdeľ Dávida Hejniša za 634 bodov. Aj tento kŕdeľ lietal vo veľkých výškach dobre formovaný, avšak veľa akrobacie nebolo hodnotených (až 109 akrobacií).

 Piate miesto získal 1. kŕdeľ Stanislava Vavreka z Kanaša, Veľký Šariš, pričom tieto nalietali za 27 minút v malej a strednej výške spolu 557 bodov.

 Šieste miestozískal so svojimi holubami Marek Kollár za 247 bodov.

   Ďaľšie 3 kŕdle boli diskvalifikované pre nedodržanie časového limitu. Dňa 25.7. 2008 bol závod u MVDr. J. Tirpáka zrušený po 20 minútach pre silné zhoršenie počasia. Holuby i napriek silnému vetru a zatmeniu oblohy získali 480 bodov a celkovo lietali 42 minút.   Oproti minulému roku, kedy sme zaznamenali rekord v počte 1384 bodov u Františka Železníka došlo k ďalšiemu zlepšeniu a vytvoreniu ďalšieho rekordu o 101 bodov. Taktiež u všetkých kvalifikovaných kŕdľov sa zlepšila súdržnosť kŕdľov.    

 

 

         Pretekov Bk sa zúčastnil po dlhšej odmlke MVDr. Jozef KOREŇ. Dňa 25.7. 2008 päť členný kŕdeľ lietal 18 minút v dobre zovretom kŕdli a získali za let 36 bodov. Počas tejto doby sme zaznamenali 137 hodnotiteľných akrobacií čo spolu im vynieslo 1406 bodov. Potešujúce je že okrem toho ešte sme napočítali 138 nehodnotiteľných akrobaciíí. Početnosť akrobacie bola u tohto kŕdľa až zarážajúca. Kŕdeľ i napriek zhoršujúcemu sa počasiu dosadol spolu naraz na strechu. Bk MVDr. Koreňa výkonom mu hanbu nespravili a to i napriek tomu, že viacero rokov nesúťažili.  

 

          Ďalšie pretekajúce kŕdle Bk nesplnili časový limit a tak boli diskvalifikované.

 

 

 

                                                                                                                      Výbor KCHVK

 

 
 

 

Vyhodnotenie pretekov východoslovenských a birminghamských kotrmeliakov za rok 2007

 

 
  V tomto roku sme usporiadali už 5. ročník pretekov v letovom a akrobatickom výkone. Chovatelia pretekali len s Vk a Bk. 

 

  S Vk pretekali 4 chovatelia s piatimi kŕdľami. 

Víťazom a prvenstvo z minulého rokuobhájil František Železník zo Zletej Bane, okr. Prešov. Prvý pretek sa uskutočnil dňa 26.10. 2007 so začiatkom o 12,50 hod. 3 minúty po začatí preteku sme zaznamenali útok prvého jastraba veľkého, ktorý odohnal jednu holubicu mimo kŕdľa a prenasledoval ju smerom do obce. Samička sa vrátila domov v podvečer druhého dňa. O pol minúty sme zaznamenali útok druhého jastraba veľkého, ktorý odohnal druhého holuba z kŕdľa. Ten sa vrátil po dvoch hodinách. Ostatné holuby ešte lietali, ale s minimálnym počtom akrobacie asi 9 minút a potom zosadli. Z týchto dôvodov bol pretek anulovaný a dňa 24.11. 2007 sme ho zopakovali. Začiatok bol o 11,45 hod. za polojasného počasia, bezvetrie, teplota asi 7 stupňov C. Holuby lietali 33 minút, počas ktorých sme napočítali 131 hodnotiteľných akrobacií. Za nich získali 1310 bodov a 74 bodov za let. Spolu tak získali 1384 bodov a tým bol vytvorený nový rekord KCHVK za Vk. Zaujímavé je, že tento kŕdeľ ešte mal 133 nehodnotiteľných akrobacií.    

Druhé miesto získali holuby Jozefa Karabáša z Košíc - Pereša. Dňa 29.8. 2007 vyletel jeho kŕdeľ o 16,00 hod. a lietal 26 minút. Zaznamenali sme 75 hodnotiteľných akrobacií za čo získali 750 bodov. Za let dostali 78 bodov, čo spolu činilo 828 bodov. 

Tretie a štvrté miesto získali holuby MVDr. Jozefa Tirpáka z Prešova. Dňa 29.8. 2007 jeho kŕdle lietali 21 minút s 72 akrobaciami, resp. 22 minút so 67 akrobaciami. Tak spolu s bodmi za hladký let získali holuby 773 bodov a druhý kŕdeľ 670 bodov. 

Piate miestozískali holuby MCH Mareka Kollára z Kolačkova okr. Stará Ľubovňa. V preteku dňa 15.9. 2007 za zamračeného počasia a ojedinelého mrholenia lietali jeho holuby 17 minút a nakotrmelcovali spolu 35 započítateľných akrobacií. Spolu s bodmi za let získali 389 bodov. 

S plemenom Birminghamský kotremeliak preteky úspešne vzládol len kŕdeľ Jozefa Karabáša.

Dňa 15.9. 2007 začali jeho holuby lietať o 15,35 hod. Let trval 20 minút a napočítali sme spolu 60 akrobacií. Spolu s bodmi za hladký let získali 655 bodov. Kŕdle ostatných chovateľov boli diskvalifikované pre nedodržanie časového limitu.  

Potešujúce je sústavné zlepšovanie výkonu najmä u Vk, čím tak sa napĺňajú ciele klubu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Výbor KCHVK

 

 Vyhodnotenie pretekov východoslovenských a birminghamských kotrmeliakov za rok 2006

 

 

Aj v roku 2006 Klub chovateľov východoslovenských kotrmeliakov uskutočnil preteky východoslovenských (Vk) a birminghamských kotrmeliakov (Bk) v mesiacoch september a november 2006. Týchto pretekov sa zúčastnilo spolu 8 chovateľov, každý s piatimi holubami. Komisia bola vždy dvojčlenná a jej zloženie sa menilo. Preteky prebiehali vždy na dvore chovateľa, nakoľko nikto z prihlásených nepretekal na letovú skrinku. Holuby získavajú body za dĺžku letu a za akrobaciu. Za minútu letu v malej výške kŕdeľ dostane 1 bod, v strednej výške dostane 3 body a za veľkú výšku 4 body. Za minútu letu v miziacej výške kŕdeľ dostane 5 bodov, avšak nie je to žiadúce, nakoľko nie je možné rozpoznať druh akrobacie. Žiadne holuby počas pretekov v tomto roku sa nedostali do veľkej ani miziacej výške.  Holuby Vk za predvedenie minimálne troch kotrmelcov rýchlo za sebou, alebo kotrmelca a iných akrobatických prvkov v počte najmenej 3 dostávajú 10 bodov. Za menej prvkov za sebou sa neudeľujú body. U Bk sa hodnotia len kotrmelce a to najmenej tri rýchlo za sebou nasledujúce.   

         Pretekov Vk sa zúčastnili 4 chovatelia.

 

 

 Na prvom mieste sa umiestnili holuby priateľa Františka Železníka zo Zlatej Bane. Pretek sa uskutočnil dňa 3.11. 2006 za nepriaznivého počasia. Bolo chladno, zamračené, ojedinele snežilo a fúkal pomerne silný vietor. Pretek trval 21 minút za ktoré získali spolu 51 bodov. Za akrobaciu získali spolu 870 bodov, čím spolu tak získali 921 bodov. Zaujímavé bolo, že holuby aj za nepriaznivého počasia výborne kotrmelcovali, často však nedržali kŕdeľ, čo sťažovalo hodnotenie akrobacie. Toto však možno pripísať silnému vetru. Počas preteku sa objavil aj pernatý dravec, avšak nezaútočil na holuby. Pretek bol ukončený zosadnutím prvého holuba. 

Ako druhý sa umiestnil MVDr. Jozef Tirpák z Prešova s prvým kŕdľom. Holuby lietali 40 minút za jasného počasia popoludní a získali 100 bodov. Za akrobaciu získali 670 bodov, čo spolu bolo 770 bodov.  

Tretie miesto získal druhý kŕdeľ MVDr. Tirpáka za let dlhý 22 minút a 582 bodov. Oba kŕdle pretekali 24.9. 2006. V ten istý deň bol pretek aj u priateľa Jozefa Karabáša z Košíc, ktorého holuby lietali 22 minút a získali spolu 556 bodov. Týmto výkonom obsadili 4 miesto.

 

 

Dňa 7.9. 2006 bol pretek východoslovenských kotrmeliakov uskutočnený u mladého chovateľa Mareka Kollára z Kolačkova, okr. Stará Ľubovňa. Jeho kŕdeľ lietal 23 minút a za akrobaciu získal 240 bodov. Spolu získal za celý pretek 297 bodov. Treba však povedať, že sa jedná o mladého chovateľa a tak v kategórii mladý chovateľ získal 1. miesto. Môžeme s radosťou konštatovať, že do pretekov sa zapojil aj mladý chovateľ, čo je potrebné zvlášť ohodnotiť.

 

         Pretek Bk

 

 

Pretekov Bk sa zúčastnili viacerí chovatelia, avšak len jeden z nich splnil časový limit.  Prvé miesto získal Jozef Karabáš z Košíc, pričom jeho kŕdeľ lietal 50 minút za čo získal 120 bodov. Za akrobaciu získal 500 bodov, čiže spolu 620 bodov.  Tento pretek sa uskutočnil dňa 24.9. 2006. Ostatní chovatelia nesplnili časový limit a tak boli diskvalifikovaní. Pravdou však je aj to, že víťaz predchádzajúcich pretekov MVDr. Jozef Koreň sa nezúčastnil pretekov, nakoľko bol pracovne v zahraničí.

 

         Pozoruhodný je najmä výsledok preteku Františka Železníka, nakoľko je to jeho prvý pretek a hneď dokázal poraziť všetkých súperov a to aj napriek nepriaznivému počasiu. K preteku sa odhodlal až po dlhšom váhaní, preto pretek sa uskutočnil až v novembri 2006.

 

         Výsledky pretekov z tohto roku nás presviedčajú, že výkonných holubov východoslovenských a birminghamských kotrmeliakov  je na Slovensku dostatok, len chovatelia váhajú sa s nimi v preteku predstaviť. Preto vyzývame všetkých chovateľov týchto plemien, aby sa prihlásili do klubu a do pretekov v  roku 2007, ktoré sa znova uskutočnia v mesiacoch august až október.

 

Kontaktnou osobou je predseda Klubu chovateľov východoslovenských kotrmeliakov p. Imrich Konkoľ, Švábska č. 35, Prešov.

 

 Dúfajme, že tento článok bude inšpiráciou pre ostatných chovateľov a zapoja sa do súťaže o putovný pohár Klubu chovateľov východoslovenského kotrmeliaka. Jedná sa o naše národné a pritom výkonné plemeno, ktorého akrobatické vlastnosti sa tréningom výrazne zlepšujú. Schopnosti týchto holubov si chovatelia môžu porovnať len v súťaži. Len tak bude toto plemeno napredovať a uchová si výborné letové a akrobatické vlastnosti. Nedopusťme, aby plemeno stratilo vlastnosť, ktorú má vo svojom názve.    

 

 

                                                                                     Výbor KCHVK

 

 

Vyhodnotenie pretekov východoslovenských a birminghamských kotrmeliakov za rok 2005

 

 

Klub chovateľov východoslovenských kotrmeliakov uskutočnil preteky východoslovenských (Vk) a birminghamských kotrmeliakov (Bk) v mesiacoch september a október 2005. Týchto pretekov sa zúčastnilo spolu 9 chovateľov, každý s piatimi holubami. Body prideľuje komisia za dĺžku letu a to v malej výške 1 bod za 1 minútu, v strednej výške 3 body za minútu a vo vysokej výške za minútu letu obdržia holuby 6 bodov. Ďalej sa hodnotí akrobacia a to kotrmelce vpred, alebo vzad, vždy za jeden bod. U Bk je nežiadúce, aby holuby robili iné akrobatické prvky. Ideálne je, keď holuby kotrmelcujú „v šnúre“ 3 – 5 kotrmelcov a následne sa zaradia do kŕdľa..  U Vk sa taktiež hodnotí len kotrmelec a to za jeden bod, ale iné prvky akrobacie sú vítaným spestrením, aj keď bez bodového hodnotenia.  
 
         Pretekov východoslovenských kotrmeliakov sa zúčastnilo 5 chovateľov.

 Ako prvý so svojimi holubami sa umiestnil MVDr. Jozef TIRPÁK z Prešova, čím obhájil prvenstvo z minulého roku. Pretek sa uskutočnil dňa 23.9. 2006, pričom holuby lietali 70 minút, za čo získali 205 bodov. Za akrobaciu získali spolu 974 bodov, spolu tak získali  1179 bodov. Pretek sa uskutočnil v popoludňajších hodinách za jasného počasia. Pretek bol ukončený po dohode chovateľa s komisiou, hoci holuby lietali a kotrmelcovali ešte nasledujúcich 10 minút. Celý kŕdeľ zosadol spoločne.  

Ako druhý sa umiestnil Imrich Konkoľ z Prešova, ktorého holuby získali za polhodinový let 110 bodov a za  akrobaciu získali spolu 628 bodov, čiže spolu 738 bodov.
 
Tretí v poradí skončil Štefan ČECH zo Šarišských Lužianok. Jeho holuby lietali pol hodiny za čo získali 84 bodov a za akrobaciu získali 399 bodov, čiže spolu 483 bodov.
Štvrté miesto obsadil s holubami Jozef Karabáš z Košíc s 342 bodmi, pričom počas preteku na holuby zaútočil dravec.  
 Piate miesto získal Jozef Leško z Trebišova, ziskom 306 bodov.

   

         Pretekov birminghamských kotrmeliakov sa zúčastnili 4 chovatelia.

 

Prvé miesto tradične získal MVDr. Jozef KOREŇ z Prešova. Pretek sa konal dňa 9.10. 2005, pričom jeho holuby lietali 30 minút, za čo získali 90 bodov. Za akrobaciu získal 859 bodov, čo spolu bolo 949 bodov. Holuby po skončení preteku zosadli spolu na strechu domu na pokyn chovateľa, čo je výsledkom dobrej práce s holubmi. Pretek sa uskutočnil za slnečného počasia za mierneho vetra.    
Druhé miesto získali holuby Milana Leška z Trebišova zo 710 bodmi. 111 bodov získali za 40 minút letu a za akrobaciu získali 670 bodov.
Tretie miesto získali Bk Stanislava Korupeckého z Mirkoviec – Nerešov za 523 bodov. V preteku trvajúcom 40 minút získali 110 bodov a za akrobaciu získali 523 bodov.  
Štvrté miesto obsadili holuby Jozefa Karabáša z Košíc za 405 bodov.   

          Pozoruhodný je najmä výsledok preteku MVDr. Tirpáka a to v dĺžke letu i v akrobacii. Dúfajme, že tento výsledok bude inšpiráciou pre ostatných chovateľov a zapoja sa do súťaže o putovný pohár Klubu chovateľov východoslovenského kotrmeliaka. Toto nedávno uznané plemeno si získalo obľubu u chovateľov a je potrebné mať na pamäti, že sa jedná o plemeno výkonné, preto je potrebný pravidelný tréning. Výsledky si môžeme porovnať len v súťaži. Len tak bude toto plemeno napredovať a uchová si výborné letové a akrobatické vlastnosti. Nedopusťme, aby plemeno stratilo vlastnosť, ktorú má vo svojom názve.    

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist